• Lidé
  • PhDr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.

Foto: Vladimír Šigut, UK
Foto: Vladimír Šigut, UK


Odborné zaměření:

militární dějiny s důrazem na aktérskou perspektivu, historická antropologie, post-pozitivistická orální historie (Portelli, Passerini, Thomson)


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované předměty:

Viz SIS.


Další

Webové stránky


Informace pro studující bakalářského programu SHV

O možnostech vedení bakalářských prací se prosím informujte zde.


Poslední změna: 26. březen 2024 11:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám