• Lidé
  • Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.

Foto (c) Vladimír Šigut, UK
Foto (c) Vladimír Šigut, UK


Odborné zaměření:

militární dějiny s důrazem na aktérskou perspektivu, historická antropologie, post-pozitivistická orální historie (Portelli, Passerini, Thomson)


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované předměty:

Viz SIS.


Další

Webové stránky


Informace pro studující bakalářského programu SHV

Vedení bakalářských prací s teoretickým ukotvením v orální historii vyučující podmiňuje absolvováním následujících bakalářských předmětů na FHS UK (nebo absolvováním ekvivalentních předmětů z nabídky magisterského oboru OHSD):

– Orálně-historická metoda ve výzkumné teorii a praxi I. – YBHB057 (zimní semestr)

– Orálně-historická metoda ve výzkumné teorii a praxi II. – YBHB060 (letní semestr)Poslední změna: 18. listopad 2022 16:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám