• Lidé
  • Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.

Foto (c) Vladimír Šigut, UK
Foto (c) Vladimír Šigut, UK


Odborné zaměření:

militární dějiny s důrazem na aktérskou perspektivu, historická antropologie


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované předměty:

Viz SIS.Poslední změna: 15. únor 2022 13:51 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Bc. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám