• Lidé
  • PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.

PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.


Odborné zaměření:

normalizace a transformace, nezávislé hudební žánry (folk), Blízký východ


Kontakt a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SIS


Další

Výběrová bibliografie:

  • HOUDA, Přemysl - ŠULC, Jan - HOUDEK, Lubomír (eds.). Šafrán: kniha o sdružení písničkářů. Praha : Galén, 2008.

  • RATAJ, Jan - HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha : Oeconomica, 2010.

  • VANĚK, Miroslav - HOUDA, Přemysl - MÜCKE, Pavel (eds.). Deset let na cestě: orální historie na Sovinci 2002-2011. Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2011.

  • HOUDA, Přemysl. Intelektuální protest, nebo masová zábava? Folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace. Praha : Academia, 2014.
Poslední změna: 17. únor 2019 21:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Pracoviště Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

José Martího 31

Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


tel.: +420 220 172 429


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant oboru


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, vedoucí a tajemnice oboru


Všechny kontakty

Jak k nám