• Lidé
  • PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.

PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.

Foto: René Volfík
Foto: René Volfík


Odborné zaměření:

normalizace a transformace, nezávislé hudební žánry (folk), Blízký východ


Kontakt a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SIS


Další

Výběrová bibliografie:

  • HOUDA, Přemysl - ŠULC, Jan - HOUDEK, Lubomír (eds.). Šafrán: kniha o sdružení písničkářů. Praha: Galén, 2008.

  • RATAJ, Jan - HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha: Oeconomica, 2010.

  • VANĚK, Miroslav - HOUDA, Přemysl - MÜCKE, Pavel (eds.). Deset let na cestě: orální historie na Sovinci 2002-2011. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2011.

  • HOUDA, Přemysl. Intelektuální protest, nebo masová zábava? Folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace. Praha: Academia, 2014.

  • HOUDA, Přemysl. Normalizační festival: socialistické paradoxy a postsocialistické korekce. Praha: Karolinum, 2019.

  • HOUDA, Přemysl. Nohavica a (jeho) naše malá válka. Praha. Rybka Publishers, 2023.


Informace pro studující bakalářského programu SHV

O možnostech vedení bakalářských prací se prosím informujte zde.Poslední změna: 26. březen 2024 11:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Baláž Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám