• Lidé
  • PhDr. Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.

PhDr. Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.


Odborné zaměření:

hospodářské a sociální dějiny Československa po druhé světové válce; historie podniku Československá námořní plavba (1948–1989); problematika služebních cest a práce v zahraničí v období centrálně plánované ekonomiky; vývoj firemní kultury po roce 1989; metodologie orální historie (interpretace narativních pramenů)


Kontakt a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SIS


Další

Publikační činnost


Informace pro studující bakalářského programu SHV

Vedení bakalářských prací s teoretickým ukotvením v orální historii vyučující podmiňuje absolvováním následujících bakalářských předmětů na FHS UK (nebo absolvováním ekvivalentních předmětů z nabídky magisterského oboru OHSD):

– Orálně-historická metoda ve výzkumné teorii a praxi I. – YBHB057 (zimní semestr)

– Orálně-historická metoda ve výzkumné teorii a praxi II. – YBHB060 (letní semestr)Poslední změna: 22. listopad 2022 15:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám