Přehled základní literatury

 • ABRAMS, Lynn. Oral history theory. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016, 238 s. ISBN 978-1-138-90538-2.

 • FRISCH, Michael (ed.). A Shared Authority: Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History. New York: State University of New York Press, 1990, 300 s. ISBN 9780791401330.

 • GRELE, Ronald. Envelopes of Sound: The Art of Oral History. Chicago: Prager, 1975, 312 s. ISBN 9780275941840.

 • GUBRIUM, Jaber F.; HOLSTEIN, James A. Hanbook of Interview Research: Context and Method. Thousand Oaks: Sage Publications, 2002, 981 s. ISBN: 9780761919513.

 • PASSERINI, Luisa. Fascism in Popular Memory: The Cultural Experience of the Turin Working Class. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, 256 s. ISBN 9780521108782.

 • PERKS, Rob; THOMSON, Alistair (ed.). The Oral History Reader (2nd edition). London - New York: Routledge, 2006, 592 s. ISBN 9780415343039.

 • PORTELLI, Alessandro. Smrt Luigiho Trastulliho a jiné příběhy: forma a význam v orální historii. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020, 336 s. ISBN 978-80-246-4550-6.

 • RITCHIE, Donald. Doing oral History (2nd edition). New York: Oxford University Press, 2003, 347 s. ISBN 9780199329335.

 • THOMPSON, Paul; BORNAT, Joanna. The voice of the past: oral history. New York, NY: Oxford University Press, 2017, 484 s. ISBN 978-0-19-067158-7.

 • VANĚK, Miroslav; MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum: Fakulta humanitních studií, 2022, 340 s. ISBN 978-80-246-5335-8.

 • VANĚK, Miroslav; MÜCKE, Pavel. Velvet Revolutions. An Oral History of Czech Society. New York: Oxford University Press, 2016, 251 s. ISBN 978-0-19-934272-3.

 • VANĚK, Miroslav. Around the Globe. Rethinking Oral History with Its Protagonists. Prague: Karolinum Press, 2013, 172 s. ISBN 978-80-246-2226-2.

 • YOW, Valerie R. Recording Oral History: A Guide for the Humanities and Social Sciences (2nd edition). Walnut Creek: Altamira Press, 2005, 416 s. ISBN 9780759106550.


Poslední změna: 31. leden 2024 13:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Baláž Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám