Přehled základní literatury

 • FRISCH, Michael (ed.). A Shared Authority: Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History. New York: State University of New York Press, 1990.

 • GRELE, Ronald. Envelopes of Sound: The Art of Oral History. Chicago: Precedent Publishing, 1975.

 • GUBRIUM, Jaber F. - HOLSTEIN, James A. Hanbook of Interview Research: Context and Method. Thousand Oaks: Sage Publications, 2002.

 • KVALE, Steiner. Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. California: Sage Publications, 1996.

 • PASSERINI, Luisa. Fascism in Popular Memory: The Cultural Experience of the Turin Working Class. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

 • PERKS, Rob - THOMSON, Alistair (ed.). The Oral History Reader (2nd edition). London - New York: Routledge, 2006.

 • PORTELLI, Alessandro. The Death of Luigi Trastelli, and Other Stories. New York: State University of New York Press, 1991.

 • RITCHIE, Donald. Doing oral History (2nd edition). New York: Twayne Publishers, 2003.

 • THOMPSON, Paul. The Voice of the Past: Oral History (3rd edition). New York: Oxford University Press, 2000.

 • VANĚK, Miroslav - MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie (2. doplněné a přepracované vydání). Praha: FHS UK – ÚSD AV ČR, 2015.

 • VANĚK, Miroslav - MÜCKE, Pavel. Velvet Revolutions. An Oral History of Czech Society. Oxford: Oxford University Press, 2016.

 • VANĚK, Miroslav: Around the Globe. Rethinking Oral History with Its Protagonists. Praha : Karolinum, 2013.

 • YOW, Valerie Raleigh. Recording Oral History: A Guide for the Humanities and Social Sciences (2nd edition). Walnut Creek, AltaMira Press, 2005.


Poslední změna: 18. leden 2023 14:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám