Studijní opory

Níže naleznete odkazy na kurzy v Moodlu UK, které obsahují nahrané studijní materiály k jednotlivým (zejména povinným) předmětům z naší nové akreditace, podle níž studují studující, kteří se zapsali do studia v roce 2020 a později. Nejprve je třeba se do kurzu zapsat, přihlašovací údaje jsou stejné jako do SIS.


V tištěné verzi je literatura dostupná zejména v knihovnách UK, knihovně ÚSD AV ČR či ve výjimečných případech na požádání u vyučujících. Požadované knihy, které byly vydány Nakladatelstvím Karolinum, jsou všem studentům a zaměstnancům UK dostupné v elektronické verzi po přihlášení. V případě problémů s přístupem se prosím obracejte přímo na knihovnu na e-mailu .PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.

Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.Poslední změna: 27. únor 2024 10:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Baláž Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám