Studijní opory

Níže naleznete odkazy na kurzy v Moodlu UK, které obsahují nahrané studijní materiály k jednotlivým (zejména povinným) předmětům z naší nové akreditace, podle níž studují studenti, kteří se zapsali do studia v roce 2020 a později. Nejprve je třeba se do kurzu zapsat, přihlašovací údaje jsou stejné jako do SIS.


V tištěné verzi je literatura dostupná zejména v knihovnách UK, knihovně ÚSD AV ČR či ve výjimečných případech na požádání u vyučujících. Požadované knihy, které byly vydány Nakladatelstvím Karolinum, jsou všem studentům a zaměstnancům UK dostupné v elektronické verzi po přihlášení.


prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.

PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.

Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.

PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.


doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.


doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.


PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.Poslední změna: 15. říjen 2021 15:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Bc. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám