• Pro uchazeče

Pro uchazeče

Zajímají Vás soudobé dějiny a to, jak je reflektují pamětníci (tedy narátoři), ale zjišťujete, že se podobnému výzkumu po absolvování bakalářského studia nebudete téměř nikde moct plně věnovat...?


Pak tuto stránku ještě nezavírejte a dejte nám alespoň pár minut na představení našeho studijního programu Orální historie - soudobé dějiny ve všech těchto oblastech:

Témata diplomových prací a uplatnění absolventů

Výuka a volba mezi prezenční a kombinovanou formou studia

Výjezdní kurzy

Publikační činnost studentů a absolventů

Konference

Možnosti spolupráce: domácí i zahraniční

Podání přihlášky ke studiu

Přehled základní literatury doporučené k přípravě k přijímacím zkouškám


Témata diplomových prací a uplatnění absolventů

Studijní program Orální historie - soudobé dějiny byl založen v roce 2008 na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a v současnosti má více než 240 absolventů a absolventek, kteří se ve svých pracích věnovali nejrůznějším tématům ze soudobých dějin pod vedením našich vyučujících.


Výuka a volba mezi prezenční a kombinovanou formou studia

Vedle studia povinných předmětů, během kterého si osvojíte jak hlubší znalost soudobých dějin, tak metodologii orální historie a historických věd obecně, si budete moci vybrat ze široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů dle své libosti. Pro lepší představu si můžete prohlédnout studijní plány, které jsou stejné pro studující obou forem studia, či seznam všech předmětů, aktuálně vyučovaných na našem studijním programu.


Pakliže se právě rozhodujete, zda se přihlásit na prezenční, nebo kombinovanou formu studia, protože při studiu ještě pracujete, pak určitě – pokud je to jen trochu možné – doporučujeme prezenční studium, v rámci kterého je přece jen více času zabývat se studovanou problematikou, více prostoru na diskuzi s kolegy a vyučujícími a navíc se snažíme i prezenční rozvrh sestavovat s ohledem na naše pracující studující.


Prezenční výuka kurzů, které vyžadují pravidelnou docházku, probíhá v 1. ročníku zpravidla dva dny v týdnu, aktuálně v úterý a ve čtvrtek (každý den 3–4 předměty), v zimním semestru navíc ještě ve středu v podvečer (bez povinné docházky, dle možností studujících). Ve 2. ročníku v ZS jsou povinné kurzy rozvrženy obvykle na jeden den v týdnu, v LS již povinná výuka krom diplomového semináře není a studující se mohou soustředit na své diplomové práce. Některé povinně volitelné předměty jsou vyučovány pouze blokově (sobota–neděle), nicméně záleží zcela na studujících, zda si je zapíší, či nikoli.


Kombinovaná výuka probíhá vždy o víkendu cca od 10:00 do 17:20. Všech šest povinných kurzů pro 1. semestr bylo v zimním semestru 2022/2023 například rozvrženo do celkem tří víkendů (sobota i neděle) v průběhu října, listopadu a prosince. Během ostatních víkendů probíhala výuka povinně volitelných kurzů, jejichž zápis je zcela na uvážení studujících. Rozvržení je podobné i ve 2. semestru, zatímco ve 2. ročníku je již povinných kurzů o poznání méně, aby se studující mohli soustředit na zpracovávání diplomové práce a další předměty si volili zcela dle svého uvážení. Na OHSD jsou zároveň kombinovaní studující srdečně vítáni i na prezenčních hodinách: budete-li se chtít třeba jeden den v týdnu účastnit výuky s prezenčními studujícími, není to vůbec problém.


Publikační činnost studentů a absolventů

Někteří naši studující, absolventky a absolventi publikovali své přepracované práce. Podařilo se to naříklad v knize Střípky mozaiky, kterou vydala v roce 2016 FHS, nebo v Časopisu MEMO (Časopisu pro orální historii), který vydávají naše kolegyně a kolegové z Katedry historie Západočeské univerzity v Plzni.


Celé diplomové práce také naši absolventi a absolventky již úspěšně vydali v edici Orální historie a soudobé dějiny v univerzitním Nakladatelství Karolinum.


Foto (c) Nakladatelství Karolinum


... nebo za přispění FHS UK v nakladatelství Scriptorium, kde vydal Přemysl Vacek svou knihu Barokáři: Historicky poučená interpretace staré hudby v Česku očima jejích aktérů.... případně v Nakladatelství Academia, kde svou práci vydala naše absolventka Iveta Škrabalová jakožto vítězka Studentské soutěže Ceny Nakladatelství Academia.


Foto (c) abicko.avcr.cz


Konference

Úzce spolupracujeme s Centem orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Českou asociací orální historie a účastníme se například konferencí, a to nejen vyučující, ale i studující/doktorandi.


Kolega Jiří Hlaváček jakožto chair panelu na konferenci COHA v Brně (2017)


Možnosti spolupráce: domácí i zahraniční

S touto prostupností mezi OHSD a COH souvisí též možnost spolupráce studujících na vybraných grantových projektech Centra orální historie, zároveň se k nám však snažíme zvát i zahraniční hosty. Na jaře 2017 u nás tak přednášel světoznámý orální historik, profesor Alessandro Portelli z University of Rome, a dr. Indira Chowdhury z indického Bangalore.


Petr Wohlmuth a Alessandro Portelli


Rádi byste během studia vyjeli na Erasmus? Není problém! Naše fakulta Vám nabízí široké možnosti!


Pokud byste o nás chtěli vědět více, neváhejte nám napsat. Vyhlášení přijímacího řízení mezitím naleznete na stránkách FHS.


Sledovat nás můžete také na našich sociálních sítích.


Děkujeme za Váš čas a těšíme se na viděnou!
Poslední změna: 15. březen 2024 00:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám