• Pro uchazeče

Pro uchazeče

Zajímají Vás soudobé dějiny a práce s narátory, ale zjišťujete, že se tomu po absolvování bakalářského studia nebudete téměř nikde moct plně věnovat...?


Pak tuto stránku ještě nezavírejte a dejte nám alespoň pár minut na představení našeho oboru Orální historie - soudobé dějiny.


Naše pracoviště OHSD bylo založeno v roce 2008 na Fakultě humanitních studií UK a k říjnu 2018 má již 159 absolventů, kteří se ve svých pracích věnovali nejrůznějším tématům, jejichž výčet by zabral dlouhé minuty, tak se na ně raději podívejte sami.Co všechno budete moct zažít, když se k nám přihlásíte? Krom studia povinných předmětů, během kterého si osvojíte jak hlubší znalost soudobých dějin, tak metodologii orální historie a historických věd obecně, si budete moci vybrat i z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů dle své libosti.


Pakliže se právě rozhodujete, zda se přihlásit na prezenční, nebo kombinovanou formu studia, protože při studiu ještě pracujete, pak určitě – pokud je to jen trochu možné – doporučujeme prezenční studium, v rámci kterého je přece jen více času zabývat se studovanou problematikou, více prostoru na diskuzi s kolegy a vyučujícími a navíc se snažíme i prezenční rozvrh sestavovat s ohledem na naše pracující studenty. Prezenční výuka kurzů, které vyžadují pravidelnou docházku, tedy probíhá v 1. ročníku zpravidla jen v úterý a ve čtvrtek (každý den 3–4 předměty), v zimním semestru navíc ještě ve středu v podvečer (bez povinné docházky, dle možností studentů). Ve 2. ročníku v ZS jsou povinné kurzy rozvrženy obvykle pouze na středu, v LS již povinná výuka není a studenti se mohou soustředit na své diplomové práce. Kombinovaná výuka probíhá především o víkendech. Pro bližší představu se můžete podívat na rozvrh na zimní semestr 2018/19.


Jedinou výjimku v rozvrhu obvykle tvoří dvojkurz prof. Miroslava Vaňka a docenta Pavla Mückeho, který začíná v pátek odpoledne a v rámci kterého se nejenže vzděláte ve zdánlivě protikladných tématech, ale zároveň si užijete výlet mimo Prahu; kurz se totiž koná v Žinkovech u Nepomuka. A jako bonus: již téměř tradiční koncert kapely Čistírna pokaždé jinak!


Dr. Pavel Mücke a prof. Miroslav Vaněk s Čistírnou!


V letním semestru se krom další série výjezdních dvojkurzů můžete těšit také na již 18. ročník orálně-historického workshopu na hradě Sovinec, na kterém budete moci jako studenti 1. ročníku prezentovat projekt své plánované diplomky...... a třeba Vám jednou Vaše texty vyjdou v absolventském sborníku jako Vašim předchůdcům, kteří své přepracované práce publikovali v knize Střípky mozaiky, kterou vydala v roce 2016 FHS.Zmíněný sovinecký workshop navíc již není akcí "jen" OHSD, ale též Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a České asociace orální historie, s nimiž úzce spolupracujeme a účastníme se například též konferencí, a to nejen vyučující, ale i studenti/doktorandi.


Kolega Jiří Hlaváček jakožto chair panelu na konferenci COHA v Brně (2017)


S touto prostupností mezi OHSD a COH souvisí též možnost spolupráce studentů na vybraných grantových projektech Centra orální historie, zároveň se k nám však snažíme zvát i zahraniční hosty. Na jaře 2017 u nás tak přednášel světoznámý orální historik, profesor Alessandro Portelli z University of Rome, a dr. Indira Chowdhury z indického Bangalore.


Zleva: dr. Lenka Krátká, dr. Indira Chowdhury, dr. Pavel Mücke, Petr Wohlmuth, Jana Wohlmuth Markupová, prof. Alessandro Portelli, prof. Miroslav Vaněk.


Pokud byste o nás chtěli vědět více, neváhejte nám či se za námi stavte 16. 1. 2019 v rámci Dne otevřených dveří! Vyhlášení přijímacího řízení mezitím naleznete na stránkách FHS. Přihlásit se k nám můžete až do 31. 3. 2019.


Děkujeme za Váš čas a těšíme se na viděnou!
Poslední změna: 1. leden 2019 23:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Pracoviště Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

José Martího 31

Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


tel.: +420 220 172 429

Jak k nám