• Pro uchazeče

Pro uchazeče

Zajímají Vás soudobé dějiny a to, jak je reflektují pamětníci (tedy narátoři), ale zjišťujete, že se podobnému výzkumu po absolvování bakalářského studia nebudete téměř nikde moct plně věnovat...?


Pak tuto stránku ještě nezavírejte a dejte nám alespoň pár minut na představení našeho studijního programu Orální historie - soudobé dějiny ve všech těchto oblastech:

Témata diplomových prací a uplatnění absolventů

Výuka a volba mezi prezenční a kombinovanou formou studia

Výjezdní kurzy

Publikační činnost studentů a absolventů

Konference

Možnosti spolupráce: domácí i zahraniční

Podání přihlášky ke studiu


Témata diplomových prací a uplatnění absolventů

Studijní program Orální historie - soudobé dějiny byl založen v roce 2008 na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a v současnosti má více než 200 absolventů, kteří se ve svých pracích věnovali nejrůznějším tématům ze soudobých dějin pod vedením našich vyučujících.


Výuka a volba mezi prezenční a kombinovanou formou studia

Vedle studia povinných předmětů, během kterého si osvojíte jak hlubší znalost soudobých dějin, tak metodologii orální historie a historických věd obecně, si budete moci vybrat ze široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů dle své libosti. Pro lepší představu si můžete prohlédnout studijní plány, které jsou stejné pro studující obou forem studia, či seznam všech předmětů, aktuálně vyučovaných na našem studijním programu.


Pakliže se právě rozhodujete, zda se přihlásit na prezenční, nebo kombinovanou formu studia, protože při studiu ještě pracujete, pak určitě – pokud je to jen trochu možné – doporučujeme prezenční studium, v rámci kterého je přece jen více času zabývat se studovanou problematikou, více prostoru na diskuzi s kolegy a vyučujícími a navíc se snažíme i prezenční rozvrh sestavovat s ohledem na naše pracující studenty.


Prezenční výuka kurzů, které vyžadují pravidelnou docházku, probíhá v 1. ročníku zpravidla dva dny v týdnu, aktuálně v úterý a ve čtvrtek (každý den 3–4 předměty), v zimním semestru navíc ještě ve středu v podvečer (bez povinné docházky, dle možností studentů). Ve 2. ročníku v ZS jsou povinné kurzy rozvrženy obvykle na jeden den v týdnu, v LS již povinná výuka krom diplomového semináře není a studenti se mohou soustředit na své diplomové práce. Některé povinně volitelné předměty jsou vyučovány pouze blokově (pátek–neděle v případě výjezdního kurzu, sobota–neděle v případě ostatních), nicméně záleží zcela na studujících, zda si je zapíší, či nikoli.


Kombinovaná výuka probíhá vždy o víkendu cca od 10:00 do 17:20 s výjimkou povinně volitelného výjezdního kurzu, jehož zápis není povinný a který probíhá od pátečního odpoledne do nedělního poledne. Všech šest povinných kurzů pro 1. semestr bylo v zimním semestru 2022/2023 například rozvrženo do celkem tří víkendů (sobota i neděle) v průběhu října, listopadu a prosince. Během ostatních víkendů probíhala výuka povinně volitelných kurzů, jejichž zápis je zcela na uvážení studujících. Rozvržení je podobné i ve 2. semestru, zatímco ve 2. ročníku je již povinných kurzů o poznání méně, aby se studující mohli soustředit na zpracovávání diplomové práce a další předměty si volili zcela dle svého uvážení. Na OHSD jsou zároveň kombinovaní studenti srdečně vítáni i na prezenčních hodinách: budete-li se chtít třeba jeden den v týdnu účastnit výuky s prezenčními studujícími, není to vůbec problém.

Výjezdní kurzy

Zmiňovaný dvojkurz prof. Miroslava Vaňka a docenta Pavla Mückeho, který začíná v pátek odpoledne a v rámci kterého se nejenže vzděláte ve zdánlivě protikladných tématech, ale zároveň si užijete výlet mimo Prahu, se obvykle koná v Žinkovech u Nepomuka. A jako bonus: již téměř tradiční koncert!


Doc. Pavel Mücke a prof. Miroslav Vaněk s kapelou Čistírna pokaždé jinak.


Doc. Pavel Mücke a prof. Miroslav Vaněk s hard rock-metalovou kapelou The Agony!


V letním semestru se krom druhé série výjezdních dvojkurzů můžete těšit také na další ročník orálně-historického workshopu na hradě Sovinec, na kterém budete moci prezentovat projekt své plánované diplomky...


Publikační činnost studentů a absolventů

... a třeba Vám jednou Vaše texty vyjdou v absolventském sborníku jako Vašim předchůdcům, kteří své přepracované práce publikovali v knize Střípky mozaiky, kterou vydala v roce 2016 FHS, nebo v Časopisu MEMO (Časopisu pro orální historii), který vydávají naše kolegyně a kolegové z Katedry historie Západočeské univerzity v Plzni.Celé diplomové práce také naši absolventi již úspěšně vydali jak v edici Orální historie a soudobé dějiny v univerzitním Nakladatelství Karolinum, kterou řídí naši vyučující profesor Miroslav Vaněk a docent Pavel Mücke...


Foto (c) Nakladatelství Karolinum


... tak také například v Nakladatelství Academia, kde svou práci vydala naše absolventka Iveta Škrabalová jakožto vítězka Studentské soutěže Ceny Nakladatelství Academia.


Foto (c) abicko.avcr.cz

Konference

Zmíněný sovinecký workshop navíc již není akcí "jen" OHSD, ale též Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a České asociace orální historie, s nimiž úzce spolupracujeme a účastníme se například též konferencí, a to nejen vyučující, ale i studenti/doktorandi.


Kolega Jiří Hlaváček jakožto chair panelu na konferenci COHA v Brně (2017)

Možnosti spolupráce: domácí i zahraniční

S touto prostupností mezi OHSD a COH souvisí též možnost spolupráce studentů na vybraných grantových projektech Centra orální historie, zároveň se k nám však snažíme zvát i zahraniční hosty. Na jaře 2017 u nás tak přednášel světoznámý orální historik, profesor Alessandro Portelli z University of Rome, a dr. Indira Chowdhury z indického Bangalore.


Zleva: dr. Lenka Krátká, dr. Indira Chowdhury, dr. Pavel Mücke, Petr Wohlmuth, Jana Wohlmuth Markupová, prof. Alessandro Portelli, prof. Miroslav Vaněk.


Rádi byste během studia vyjeli na Erasmus? Není problém! Naše fakulta Vám nabízí široké možnosti, přičemž přímo naši vyučující mají vynikající vazby například na kolegy z univerzity v dánském Aarhusu, kde na semestrálních pobytech působili i profesor Miroslav Vaněk a docent Pavel Mücke.


Aarhus University

Podání přihlášky ke studiu

Pokud byste o nás chtěli vědět více, neváhejte nám napsat. Vyhlášení přijímacího řízení mezitím naleznete na stránkách FHS.


Sledovat nás můžete také na našich sociálních sítích.


Děkujeme za Váš čas a těšíme se na viděnou!
Poslední změna: 8. listopad 2022 12:47 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám