• Pro uchazeče

Pro uchazeče

Zajímají Vás soudobé dějiny a to, jak je reflektují pamětníci (neboli narátoři), ale zjišťujete, že se podobnému výzkumu po absolvování bakalářského studia nebudete téměř nikde moct plně věnovat...?


Pak tuto stránku ještě nezavírejte a dejte nám alespoň pár minut na představení našeho oboru Orální historie - soudobé dějiny ve všech těchto oblastech:

Témata diplomových prací a uplatnění absolventů

Výuka a volba mezi prezenční a kombinovanou formou studia

Výjezdní kurzy

Publikační činnost studentů a absolventů

Konference

Možnosti spolupráce: domácí i zahraniční

Podání přihlášky ke studiu


Témata diplomových prací a uplatnění absolventů

Naše pracoviště OHSD bylo založeno v roce 2008 na Fakultě humanitních studií UK a k únoru 2019 má již 164 absolventů, kteří se ve svých pracích věnovali nejrůznějším tématům, jejichž výčet by zabral dlouhé minuty, tak se na ně raději podívejte sami.


Výuka a volba mezi prezenční a kombinovanou formou studia

Co všechno budete moct zažít, když se k nám přihlásíte? Krom studia povinných předmětů, během kterého si osvojíte jak hlubší znalost soudobých dějin, tak metodologii orální historie a historických věd obecně, si budete moci vybrat i z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů dle své libosti.


Pakliže se právě rozhodujete, zda se přihlásit na prezenční, nebo kombinovanou formu studia, protože při studiu ještě pracujete, pak určitě – pokud je to jen trochu možné – doporučujeme prezenční studium, v rámci kterého je přece jen více času zabývat se studovanou problematikou, více prostoru na diskuzi s kolegy a vyučujícími a navíc se snažíme i prezenční rozvrh sestavovat s ohledem na naše pracující studenty. Prezenční výuka kurzů, které vyžadují pravidelnou docházku, tedy probíhá v 1. ročníku zpravidla jen v úterý a ve čtvrtek (každý den 3–4 předměty), v zimním semestru navíc ještě ve středu v podvečer (bez povinné docházky, dle možností studentů). Ve 2. ročníku v ZS jsou povinné kurzy rozvrženy obvykle pouze na středu, v LS již povinná výuka není a studenti se mohou soustředit na své diplomové práce. Kombinovaná výuka probíhá především o víkendech. Pro bližší představu se můžete podívat na rozvrh na zimní semestr 2018/19.

Výjezdní kurzy

Jedinou výjimku v rozvrhu obvykle tvoří dvojkurz prof. Miroslava Vaňka a docenta Pavla Mückeho, který začíná v pátek odpoledne a v rámci kterého se nejenže vzděláte ve zdánlivě protikladných tématech, ale zároveň si užijete výlet mimo Prahu; kurz se totiž koná v Žinkovech u Nepomuka. A jako bonus: již téměř tradiční koncert!


Doc. Pavel Mücke a prof. Miroslav Vaněk s kapelou Čistírna pokaždé jinak.


Doc. Pavel Mücke a prof. Miroslav Vaněk s hard rock-metalovou kapelou The Agony!


V letním semestru se krom další série výjezdních dvojkurzů můžete těšit také na již 18. ročník orálně-historického workshopu na hradě Sovinec, na kterém budete moci jako studenti 1. ročníku prezentovat projekt své plánované diplomky...


Publikační činnost studentů a absolventů

... a třeba Vám jednou Vaše texty vyjdou v absolventském sborníku jako Vašim předchůdcům, kteří své přepracované práce publikovali v knize Střípky mozaiky, kterou vydala v roce 2016 FHS, nebo v Časopisu MEMO (Časopisu pro orální historii), který vydávají naše kolegyně a kolegové z Katedry historie Západočeské univerzity v Plzni.Celé diplomové práce také naši absolventi již úspěšně vydali jak v edici Orální historie a soudobé dějiny v univerzitním Nakladatelství Karolinum, kterou řídí naši vyučující profesor Miroslav Vaněk a docent Pavel Mücke...


Foto (c) Nakladatelství Karolinum


... tak také například v Nakladatelství Academia, kde svou práci vydala naše absolventka Iveta Škrabalová jakožto vítězka Studentské soutěže Ceny Nakladatelství Academia.


Foto (c) abicko.avcr.cz

Konference

Zmíněný sovinecký workshop navíc již není akcí "jen" OHSD, ale též Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a České asociace orální historie, s nimiž úzce spolupracujeme a účastníme se například též konferencí, a to nejen vyučující, ale i studenti/doktorandi.


Kolega Jiří Hlaváček jakožto chair panelu na konferenci COHA v Brně (2017)

Možnosti spolupráce: domácí i zahraniční

S touto prostupností mezi OHSD a COH souvisí též možnost spolupráce studentů na vybraných grantových projektech Centra orální historie, zároveň se k nám však snažíme zvát i zahraniční hosty. Na jaře 2017 u nás tak přednášel světoznámý orální historik, profesor Alessandro Portelli z University of Rome, a dr. Indira Chowdhury z indického Bangalore.


Zleva: dr. Lenka Krátká, dr. Indira Chowdhury, dr. Pavel Mücke, Petr Wohlmuth, Jana Wohlmuth Markupová, prof. Alessandro Portelli, prof. Miroslav Vaněk.


Rádi byste během studia vyjeli na Erasmus? Není problém! Naše fakulta Vám nabízí široké možnosti, přičemž přímo naše pracoviště má vynikající vazby například na kolegy z univerzity v dánském Aarhusu, kde na semestrálních pobytech působili i naši přednášející profesor Miroslav Vaněk a docent Pavel Mücke.


Aarhus UniversityPodání přihlášky ke studiu

Pokud byste o nás chtěli vědět více, neváhejte nám . Vyhlášení přijímacího řízení mezitím naleznete na stránkách FHS. Přihlásit jste se k nám mohli v 1. kole do 31. 3. 2019 a s desítkami z Vás se tím pádem setkáme již v květnu při přijímacích zkouškách! S ohledem na plánované akce k nadcházejícímu výročí událostí roku 1989 však mimořádně otevíráme i 2. kolo přijímacích zkoušek: hlásit se k nám můžete do 18. 8., přijímací zkouška v 2. kole proběhne 9. 9.! Přijímací řízení je opět otevřeno jak do prezenční, tak kombinované formy studia.


Sledovat nás můžete také na Facebooku a Instagramu.


Děkujeme za Váš čas a těšíme se na viděnou!
Poslední změna: 16. duben 2019 19:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Pracoviště Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

José Martího 31

Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


tel.: +420 220 172 429


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant oboru


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, vedoucí a tajemnice oboru


Všechny kontakty

Jak k nám