O našem pracovišti


Pracoviště Orální historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy bylo založeno v roce 2008 jako dvouleté navazující magisterské studium. Navázalo na pozitivní zkušenosti s výukou orální historie a soudobých dějin na přednáškách a seminářích zakladatele našeho oboru profesora Miroslava Vaňka.


Obor je v českém prostředí unikátní a v současné době jako jediný v republice nabízí komplexní studium soudobých dějin a orální historie. Cílem Pracoviště je realizovat výuku a výzkum v obou oblastech na úrovni srovnatelné s mezinárodními trendy na podobných univerzitních a vědeckých pracovištích ve světě. Pracoviště úzce spolupracuje s Centrem orální historie Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a s dalšími národními a mezinárodními institucemi zabývajícími se výzkumem nedávné minulosti, stejně jako s archivy, institucemi z neziskového sektoru a nadacemi.


Kurzy Pracoviště jsou otevřené studujícím v oboru Orální historie – soudobé dějiny, stejně jako studentům magisterských a bakalářských oborů FHS UK a dalších fakult. Součástí Pracoviště je technicky vybavená Laboratoř a Sbírky, v nichž se shromažďují studentské a projektové prameny a další dokumenty k tématice soudobých dějin. Pokud nejste studenty našeho oboru, ale přesto byste rádi psali závěrečnou práci z oblasti orální historie a soudobých dějin pod vedením některého z našich vyučujících, neváhejte nám napsat.


Poslední změna: 16. prosinec 2019 15:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant oboru


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, vedoucí a tajemnice oboru


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám