O našem pracovišti


Pracoviště Orální historie – soudobé dějiny (Pracoviště OH-SD) Fakulty humanitních studií UK bylo založeno v roce 2008 jako dvouleté navazující magisterské studium. Navázalo na pozitivní zkušenosti s výukou orální historie a soudobých dějin na přednáškách a seminářích zakladatele našeho oboru profesora Miroslava Vaňka.


Obor je v českém prostředí unikátní a v současné době jako jediný v republice nabízí komplexní studium soudobých dějin a orální historie. Cílem Pracoviště je realizovat výuku a výzkum v obou oblastech na úrovni srovnatelné s mezinárodními trendy na podobných univerzitních a vědeckých pracovištích ve světě. Pracoviště úzce spolupracuje s Centrem orální historie ÚSD AV ČR a s dalšími národními a mezinárodními institucemi zabývajícími se výzkumem nedávné minulosti, stejně jako s archivy, institucemi z neziskového sektoru a nadacemi.


V rámci dvouletého studia mají studenti Pracoviště Orální historie – Soudobých dějin možnost intenzivně se věnovat prohlubování vědomostí o evropské a světové nedávné minulosti. Navíc se prostřednictvím orální historie dokáží „ponořit“ do hloubkového studia oblasti lidské zkušenosti v dějinách, které mj. vedou k systematickému poznávání dobových souvislostí a důsledků, které minulost zanechává v přítomnosti. Studium je koncipováno interdisciplinárně a klade velký důraz na propojování vědeckých a výzkumných postupů napříč humanitními a sociálními disciplínami.


Kurzy Pracoviště jsou otevřené studujícím v oboru Orální historie – Soudobé dějiny, stejně jako studentům magisterských a bakalářských oborů FHS UK a dalších fakult. Součástí Pracoviště je technicky vybavená Laboratoř a Sbírky, v nichž se shromažďují studentské a projektové prameny a další dokumenty k tématice soudobých dějin.


Poslední změna: 1. březen 2019 10:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Pracoviště Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

José Martího 31

Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


tel.: +420 220 172 429


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant oboru


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, vedoucí a tajemnice oboru


Všechny kontakty

Jak k nám