• Absolventi

Absolventi

Seznam všech diplomových prací obhájených na OHSD naleznete zde. Práce v plném znění lze dohledat v Digitálním repozitáři.


S možnostmi uplatnění našich absolventů a absolventek se můžete seznámit ve výstupech z našeho výzkumu z roku 2015.


Rozhovory s absolventy a absolventkami

Od ledna 2019 začínáme zveřejňovat nové reflexe našich dalších absolventů a absolventek. Pakliže jste absolvovali studium OHSD a rádi byste nám také přispěli svými odpověďmi, obraťte se prosím na naši tajemnici. Děkujeme.


Mgr. Tomáš Máčal

Mgr. Lucie Zdráhalová

Mgr. Ing. Irena Cejpová

Mgr. Iveta Škrabalová


Starší rozhovory pro projekty FHS UK Hovory s absolventy a Absolventi o studiu:

Mgr. Gabriela Havlůjová

Mgr. Jana Římanová

Mgr. Lukáš Jouza


Mgr. Tomáš Máčal

Proč jste si vybral studium OHSD a jak jej zpětně hodnotíte?

Po bakalářském studiu na pedagogické fakultě, kde jsem absolvoval na oboru Historie se zaměřením na vzdělávání, jsem se chtěl dějinám nadále věnovat. Zaujala mě nabídka předmětů OHSD, především díky časovému zaměření na moderní historii, a také možnost studovat kombinovanou formou. Samozřejmě mě motivoval solidní výsledek při přijímačkách. Na počátku jsem měl o orální historii jen základní přehled, ale postupem času mě studium nadchlo. Poutavé přednášky, zkušení vyučující umějící zaujmout, flexibilita ve zkouškovém období, komunikace. Nebylo vždy jednoduché skloubit pracovním týden se školním víkendem, ale zpětně tuto zkušenost hodnotím pozitivně. Velký podíl na tom mají ochotní vyučující, kteří nepohlíži na studenty jako na učně, ale jako na kolegy. Lidský a osobní přístup kapacit svého oboru jistě zapůsobí na všechny studenty.


Čím se nyní zabýváte?

Nyní pracuji v soukromém sektoru, ve velké společnosti zaměřené na pojišťovnictví. Historii se věnuji ve volném čase.


Pomohlo Vám k tomu nějak studium OHSD?

Do současného zaměstnání jsem nastoupil ještě před příchodem na FHS UK a kariérně jsem se zde posunul. Studium OHSD mi tedy v tomto případě nepomohlo, nicméně jej vnímám jako investici do budoucna a rozšíření obzorů.


Máte nějaké doporučení pro vyučující či současné studenty/uchazeče o studium u nás?

Milí vyučující, děkuji za čas strávený studiem OHSD. Rozhodně to nebyla procházka růžovou zahradou, ale také to nebyla trnitá cesta plná klacků pod nohama. Vážím si toho, že jste byli vždy ochotní pomoci, odpovědět a že vaše kritika byla vždy opodstatněná a pomohla mi poučit se z chyb. Obor, který vyučujete, se stále ještě vyvíjí. Sledujte trendy, přispívejte, navažte na práci pana profesora Vaňka. Za sto let možná budou ještě historici zkoušet číst švabach, ale také se budou muset popasovat s audio nahrávkami, které jim odkážeme.


Milí studenti a uchazeči, pokud nepatří historie mezi vaše největší koníčky, nemá cenu se trápit na tomto specifickém oboru. Ale pokud chcete znát a poznávat poválečné dějiny v širším kontextu a souvislostech, ukrojte svůj volný čas ve prospěch studia OHSD. Litovat rozhodně nebudete. :-)


21. 12. 2018


Mgr. Lucie Zdráhalová

Proč jste si vybrala studium OHSD a jak jej zpětně hodnotíte? 

Studium jsem si tehdy vybrala proto, protože jsem se chtěla zabývat soudobými dějinami a to kvůli tomu, že na žádném typu škol je nás nikdo neučil. Mým snem bylo učit tyto dějiny (a ke všemu ještě jinak než tradiční formou), proto jsem tento obor šla studovat.


Čím se nyní zabýváte? Pomohlo Vám k tomu nějak studium OHSD? 

Učím. Sice je můj úvazek většinou na prvním stupni, učím dějepis (zatím bohužel jen pravěk) na 2. st. ZŠ, ale mám slíbený speciální předmět, který se bude zabývat soudobými dějinami a budu si je moc učit, jakým stylem budu chtít. Studium OHSD mi pomohlo k tomu, že jsem si rozšířila vědomosti o orální historii a teď s ní mohu seznamovat mé žáky. 


Máte nějaké doporučení pro vyučující či současné studenty/uchazeče o studium u nás? 

Nevím, rozčiluje mě, když v médiích a na veřejnosti někteří lidé každý žblebt vydávají za orální historii. Tak snad vzkaz studentům: šiřte osvětu, ať je těchto žblebtů co nejméně. Kazí to pak pověst oboru.  


29. 12. 2018


Mgr. Ing. Irena Cejpová

Proč jste si vybrala studium OHSD a jak jej zpětně hodnotíte? 

Od gymnaziálních let jsem chtěla studovat historii 20. století. Rozhodla jsem se nakonec pro jiný obor, ale v rámci bakalářského studia jsem na jedné z přednášek týkající se metodologie kvalitativního výzkumu zaslechla pojem orální historie. Natolik mě zaujalo propojení nejnovějších dějin s životními příběhy a možnostmi, jež tato kombinace nabízí, že jsem navštívila web oboru a následně se přihlásila k přijímacím zkouškám.


Zpětně studium orální historie hodnotím pouze pozitivně. Naučila jsem se v rámci práce s “živým historickým materiálem” více naslouchat, hledat mnohdy skryté významy v promluvách pamětníků i být trpělivější v analýze a interpretaci pramenu. Pedagogové byli do jednoho skvělí a velice nápomocní. Do současné doby obdivuji jejich entuziasmus pro věc.


Čím se nyní zabýváte? Pomohlo Vám k tomu nějak studium OHSD? 

V současné době pokračuji v doktorském studiu a orální historii stále využívám jako svou alfa metodu ve výzkumu a snažím se nalézt nové podoby jejího využití. Zároveň se snažím při výuce přiblížit soudobé dějiny vysokoškolským studentům z jiných oborů.  


Máte nějaké doporučení pro vyučující či současné studenty/uchazeče o studium u nás? 

Uchazečům o studium, ať jsou z jakýchkoliv humanitně zaměřených oborů, bych doporučila, aby si stáli za svým rozhodnutím studovat OHSD, protože jim může nabídnout víc, než sami tuší, a aby metodu ani studium nepodceňovali, protože jak říká profesor Vaněk: “dobrý rozhovor je jako šichta v dole”.


Vyučujícím bych chtěla popřát stále spoustu energie k předávání nadšení z metody novým orálním historikům a historičkám.


3. 1. 2019

Poslední změna: 25. duben 2024 11:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Baláž Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám