• O nás
  • Uplatnění našich absolventů a absolventek

Uplatnění našich absolventů a absolventek

Absolventi a absolventky programu Orální historie – soudobé dějiny se uplatní v celém spektru povolání, pro které je klíčové pochopení a výborné zvládnutí mezilidské komunikace v kontextu znalosti soudobých českých, československých i světových dějin. Absolventi a absolventky jsou tedy schopni najít své uplatnění jednak v akademické sféře jakožto výzkumní pracovníci a pracovnice pohybující se v oblastech orální historie, soudobých dějin, kvalitativního výzkumu, paměťových studií a příbuzných disciplínách. Zároveň jsou díky získaným znalostem, dovednostem a zkušenostem plně kompetentní působit na odborných pozicích v paměťových institucích jako například archiváři či muzejníci či jako lektoři, produkční, metodici či koordinátoři mimo jiné v neziskových organizacích.


Díky důrazu na práci s metodou kvalitativního rozhovoru a na jeho kritické zpracování jsou absolventi a absolventky schopni působit dále na pozicích, které jsou na těchto dovednostech postaveny, zejména jako tazatelé/ky, tiskoví mluvčí, redaktoři/ky a moderátoři/ky. V souvislosti s výukou zvládnutí souboru analyticko-interpretačních postupů a také vlastního výzkumného projektu pak mohou působit též jako analytici/čky, projektoví/é manažeři/ky, administrátoři/ky apod. nejen ve veřejné, ale též soukromé sféře, a to jak v domácích, tak i mezinárodních institucích. Detailní znalost a zkušenost v oblasti eticky správné a legislativně korektně vedené (a případně i uchovávané a odborně analyzované) komunikace v reálném dobovém kontextu pak může být velmi vhodným rozšířením kompetencí pro pracovníky/ce v oblasti managementu, personalistiky, public relations nebo u bezpečnostních sborů.


Profily našich absolventů a absolventek.Výsledky on-line ankety mezi absolventy a absolventkami OH-SD (2010 - 2015) z října 2015.

Počet respondentů: 44/110.


Nejčastěji uváděné pracovní pozice po absolvování studia:

Archivář/ka, asistent/ka, koordinátor/ka, lektor/ka, pedagog/žka, projektový/á manažer/ka, redaktor/ka, tazatel/ka, tiskový/á mluvčí, výzkumný/á pracovník/ce.


Instituce, v nichž působí naši absolventi a absolventky:

Archiv bezpečnostních složek, Česká televize, Český rozhlas, Člověk v tísni, Městská divadla pražská, Ministerstvo školství, Ministerstvo zahraničních věcí, Národní archiv, Národní filmový archiv, Národní muzeum, Paměť národa, Státní oblastní archiv, Univerzita Karlova, Ústav pro soudobé dějiny, Ústav pro studium totalitních režimů, Židovské muzeum.


Poslední změna: 19. leden 2023 10:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám