Profil absolventa

Absolventi mají šanci se stát nejen úzce specializovanými odborníky s uplatněním v oblasti vědecké a výzkumné činnosti provozované na akademické půdě, ale díky svým získaným znalostem, dovednostem a zkušenostem mají možnost širokého uplatnění ve sféře formálního a neformálního vzdělávání, v institucích univerzitního i neuniverzitního typu, jako řadoví nebo vedoucí pracovníci ve státní a politické správě ústřední, krajské nebo místní úrovně, v expertních skupinách EU, v agenturách sítě OSN, ve sféře památkové péče a obecně ve sféře péče o kulturní dědictví (např. v památkových ústavech, v muzeích apod.), dále pak na pozici správců novodobých archivních fondů a pracovníků odpovědných za spisovou službu v archivech státních, ale také podnikových a firemních, samozřejmě pak naleznou uplatnění v soukromém sektoru jako pracovníci organizací působících např. v oblasti dodržování a obecné ochrany lidských práv, v oblasti monitoringu genderových práv či práv menšin, nebo se budou specializovat na konkrétní sociální pomoc a poradenství u vybraných jednotlivců či skupin obyvatel. Dále absolventi mohou působit jako řadoví pracovníci, potažmo pracovníci managementu domácích, evropských či globálních politických (či ekonomických) institucí a organizací, jako tvůrčí pracovníci tištěných, elektronických či audiovizuálních médií nebo jako odborní analytici a experti v oblasti poradenství.Výsledky on-line ankety mezi absolventy OH-SD (2010 - 2015) z října 2015.

Počet respondentů: 44/110.


Nejčastěji uváděné pracovní pozice po absolvování studia:

Archivář, asistent, koordinátor, lektor, pedagog, projektový manažer, redaktor, tazatel, tiskový mluvčí, výzkumný pracovník


Instituce, v nichž působí naši absolventi:

Archiv bezpečnostních složek, Česká televize, Český rozhlas, Člověk v tísni, Městská divadla pražská, Ministerstvo školství, Ministerstvo zahraničních věcí, Národní archiv, Národní filmový archiv, Národní muzeum, Paměť národa, Státní oblastní archiv, Univerzita Karlova, Ústav pro soudobé dějiny, Ústav pro studium totalitních režimů, Židovské muzeum.


Poslední změna: 18. říjen 2017 16:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Pracoviště Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

José Martího 31

Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


tel.: +420 220 172 429


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant oboru


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, vedoucí a tajemnice oboru


Všechny kontakty

Jak k nám