• Studium
  • Vedení bakalářských prací

Vedení bakalářských prací

Vedení bakalářských prací s teoretickým ukotvením v orální historii podmiňují naši vyučující absolvováním alespoň dvou z následujících bakalářských předmětů na FHS UK (nebo absolvováním ekvivalentních předmětů z nabídky magisterského oboru OHSD):


  • Orálně-historická metoda ve výzkumné teorii a praxi I. – YBHB057 (zimní semestr)

  • Orálně-historická metoda ve výzkumné teorii a praxi II. – YBHB060 (letní semestr)

  • Soudobé dějiny: témata, problémy a koncepty (1945–současnost) - YBHB059 (letní semestr)Poslední změna: 26. březen 2024 11:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám