• Lidé
  • Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.


Odborné zaměření:

dějiny vojenství, kolektivní paměť, orální historie, historická antropologie, metody kvalitativního výzkumu, dějiny každodennosti, institucionální dějiny, digital humanities


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované předměty:

Viz SIS.


Další

Publikační činnostInformace pro studující bakalářského programu SHV

Vedení bakalářských prací s teoretickým ukotvením v orální historii vyučující podmiňuje absolvováním alespoň jednoho z následujících bakalářských předmětů na FHS UK (nebo absolvováním ekvivalentních předmětů z nabídky magisterského oboru OHSD):

– Orálně-historická metoda ve výzkumné teorii a praxi I. – YBHB057 (zimní semestr)

– Orálně-historická metoda ve výzkumné teorii a praxi II. – YBHB060 (letní semestr)

– Soudobé dějiny: témata, problémy a koncepty (1945–současnost) - YBHB059 (letní semestr)


Poslední změna: 15. říjen 2023 16:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám