• Lidé
  • Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.


Odborné zaměření:

dějiny vojenství, kolektivní paměť, orální historie, historická antropologie, metody kvalitativního výzkumu, dějiny každodennosti, institucionální dějiny, digital humanities


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované předměty:

Viz SIS.Poslední změna: 30. říjen 2019 19:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Pracoviště Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

José Martího 31

Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


tel.: +420 220 172 429 a +420 728 552 476


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant oboru


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, vedoucí a tajemnice oboru


Všechny kontakty

Jak k nám