• Lidé
  • Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.


Odborné zaměření:

dějiny vojenství, kolektivní paměť, orální historie, historická antropologie, metody kvalitativního výzkumu, dějiny každodennosti, institucionální dějiny, digital humanities


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované předměty:

Viz SIS.Poslední změna: 10. říjen 2022 15:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám