• Lidé
  • Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.

Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.

Foto: Ondřej Trojan
Foto: Ondřej Trojan


zástupkyně garanta studijního programu Orální historie - soudobé dějiny


Odborné zaměření:

biografický přístup k výzkumu soudobých dějin, mikrohistorie, teorie a metodologie orální historie, neoficiální kultura, disent


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované předměty:

Viz SIS.


Další

Webové stránky


Informace pro studující bakalářského programu SHV

O možnostech vedení bakalářských prací se prosím informujte zde.


Poslední změna: 26. březen 2024 11:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám