• Lidé
  • Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.

Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.

Foto (c) Hynek Glos, UK
Foto (c) Hynek Glos, UK


zástupkyně garanta studijního programu


Odborné zaměření:

biografický přístup k výzkumu soudobých dějin, mikrohistorie, teorie a metodologie orální historie, neoficiální kultura, disent


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované předměty:

Viz SIS.


Další

Webové stránky

Profil Jany Wohlmuth Markupové v magazínu Forum

Série videopřednášek o rodině Havlově z karantény (LS 2019/20)


Informace pro studující bakalářského programu SHV

Vedení bakalářských prací s teoretickým ukotvením v orální historii vyučující podmiňuje absolvováním následujících bakalářských předmětů na FHS UK (nebo absolvováním ekvivalentních předmětů z nabídky magisterského oboru OHSD):

– Orálně-historická metoda ve výzkumné teorii a praxi I. – YBHB057 (zimní semestr)

– Orálně-historická metoda ve výzkumné teorii a praxi II. – YBHB060 (letní semestr)


Poslední změna: 22. listopad 2022 15:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám