• Lidé
  • Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.

Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.

Foto (c) Hynek Glos, UK
Foto (c) Hynek Glos, UK


zástupkyně garanta studijního programu


Odborné zaměření:

biografický přístup k výzkumu soudobých dějin, mikrohistorie, teorie a metodologie orální historie, neoficiální kultura, disent


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované předměty:

Viz SIS.Poslední změna: 12. červenec 2021 11:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Bc. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám