• Lidé
  • doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.


Odborné zaměření:

vědní politika ve střední Evropě v letech 1945–1993; dějiny stravování a výživy v 18.–20. století; dějiny životního stylu a konzumu v Československu v letech 1945–1989


Kontakt a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SIS


Další

CV a publikační činnost


Informace pro studující bakalářského programu SHV

O možnostech vedení bakalářských prací se prosím informujte zde.


Poslední změna: 26. březen 2024 11:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám