• Studium

Studium


Studijní plán studentů prezenční formy studia


Studijní plán studentů kombinované formy studia


Přehled o uchazečích a studentech OHSD*

*Údaje jsou zobrazené pouze pro období od roku 2014, kdy se náš obor reakreditoval z Humanitních studií (2008–2014) do Historických věd (2014–).


Videonávody pro práci se SIS naleznete zde.Poslední změna: 29. říjen 2018 15:24 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Pracoviště Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

José Martího 31

Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


tel.: +420 220 172 429


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant oboru


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, vedoucí a tajemnice oboru


Všechny kontakty

Jak k nám