• Studium

Studium


Studijní plán studentů prezenční formy studia


Studijní plán studentů kombinované formy studia


Harmonogram ak. roku 2017/18


Vyvěšené materiály k jednotlivým předmětům se Vám zobrazí po přihlášení do SIS.


Veškeré dokumenty související se studiem a jeho organizací (vyhlášky děkana, formuláře, přihlášky, žádosti, pravidla pro uznávání předmětů, stipendia aj.) naleznete v Moodlu.


Videonávody pro práci se SIS naleznete zde.


Přístup do Digitálního univerzitního repozitáře je možný skrze Webové aplikace UK (přístupové údaje jsou stejné jako pro přihlášení do SIS).


Poslední změna: 21. září 2017 21:46 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Pracoviště Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

José Martího 31

Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


tel.: +420 220 172 429

Jak k nám