• Aktuality

Aktuality

18. ledna 2024

Rozvrh na letní semestr akademického roku 2023/2024


Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovolujeme si Vás upozornit, že byl zveřejněn předběžný rozvrh na letní semestr akademického roku 2023/2024.


Pod každým předmětem jsou seřazeny rozvrhové lístky, kde je nejprve uvedena prezenční výuka (pravidelná výuka v konkrétní den v pracovním týdnu), a pod ní je uvedena výuka kombinovaná (s datem konání). V případě, že je u kombinované výuky uvedena jedna událost, výuka se koná pouze v jeden den, dvě události pak znamenají dva dny výuky. Pokud je u předmětu pouze jeden rozvrhový lístek, výuka probíhá jen v uvedené formě a je společná pro studující obou forem studia. Další informace naleznete po kliknutí na daný předmět.


Pro studující 1. ročníku jsou povinné kurzy s kódy YMO208; YMO210; YMO211; YMO212; YMO213 a YMO215.


Pro studující 2. ročníku je povinný pouze kurz YMO219.


Ostatní uvedené předměty s kódy YMO2xx jsou povinně-volitelné.


Našim studujícím zároveň doporučujeme volitelný kurz Archiv, text, interpretace (proseminář).


Povinné kurzy studujícím registruje tajemnice programu před začátkem webové registrace předmětů, která připadá na 6. (resp. 7.) února 2024. Povinně-volitelné a volitelné předměty si studující zapisují sami. Možnost registrace předmětů končí 3. března 2024.


Výuka v letním semestru začíná 19. února 2024. Všechny další důležité termíny naleznete v harmonogramu akademického roku.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám