• Aktuality

Aktuality

1. srpna 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovolujeme si vás upozornit, že byl zveřejněn předběžný rozvrh pro zimní semestr 2023/2024.


Pod každým předmětem jsou seřazeny rozvrhové lístky, kde je nejprve uvedena prezenční výuka (pravidelná výuka v konkrétní den v pracovním týdnu), a pod ní je uvedena výuka kombinovaná (s datem konání). V případě, že je u kombinované výuky uvedena 1 událost, výuka se koná pouze v 1 den, 2 události pak znamenají 2 dny výuky. Pokud je u předmětu pouze jeden rozvrhový lístek, výuka probíhá jen v uvedené formě a je společná pro studující obou forem studia. Další informace naleznete po kliknutí na daný předmět.


  • Pro studující 1. ročníku jsou povinné kurzy s kódy YMO204, YMO205, YMO206, YMO207, YMO209 a YMO214.

  • Pro studující 2. ročníku jsou povinné kurzy s kódy YMO216, YMO217 a YMO218.


Ostatní uvedené předměty s kódy YMO2xx a předmět Dějiny v parlamentu, dějiny před soudem s kódem YMHA51 jsou povinně-volitelné.


Povinné kurzy studujícím registruje tajemnice programu před začátkem webové registrace předmětů, která připadá na 19. září 2023. Povinně-volitelné a volitelné předměty si stududící zapisují sami.


Výuka začíná 2. října 2023. Všechny ostatní důležité termíny naleznete v harmonogramu akademického roku.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám