• Aktuality

Aktuality

7. června 2021

Akademický rok, který se právě probíhajícím zkouškovým obdobím chýlí ke svému závěru, byl v mnohém obtížný a zrovna nepřál osobnímu setkávání. Jelikož se však situace neustále zlepšuje a opatření se zmírňují, rádi bychom Vás pozvali na setkání s garantem a vyučujícími našeho studijního programu Orální historie – soudobé dějiny, které se bude konat před začátkem letních prázdnin 29. června 2021 v odpoledních hodinách v budově FHS UK v Troji a v jejím okolí.

První část akce se odehraje v místnosti 1.21, kde všem uchazečům, kteří jsou již přijatí v rámci 1. kola přijímacího řízení, i těm, kteří o tom teprve v rámci 2. kola uvažují, představíme strukturu studia u nás i jeho konkrétní podobu v nadcházejícím zimním semestru. Prostor bude samozřejmě i pro všechny Vaše dotazy. Druhá část (tzv. volný program) již bude mít podobu spíše neformálního setkání a je tedy vhodná pro všechny uchazeče, studující, absolventy i přátele našeho programu. :-)


Program akce:

14:00–15:30 Informační setkání s garantem a vyučujícími Orální historie – soudobých dějin (místnost 1.21, budova FHS UK)

• vhodné zejména pro přijaté uchazeče ke studiu i zájemce, kteří teprve o podání přihlášky ve 2. kole uvažují


od 15:30 Volný program, setkání a diskuze s drobným občerstvením s vyučujícími OHSD před budovou FHS UK

• zváni jsou všichni uchazeči, studující, absolventi i přátelé OHSD :-)


Těšíme se na viděnou!


Událost na Facebooku

Dopravní spojeníSdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta a tajemnice studijního programu


tel. (místnost 1.18): 224 271 426


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám