• Aktuality

Aktuality

30. října 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovolujeme si Vás upozornit, že v SIS je již zveřejněn předběžný rozvrh na zimní semestr 2020/2021.


  • Studenti 1. ročníku budou mít v ZS povinné kurzy, které jsou označeny kódy YMO204, YMO205, YMO206, YMO207, YMO208 a YMO209. Další předměty s kódy, začínajícími na YMO2xx, tvoří předměty povinně volitelné. Kurzy, jejichž kódy začínají YMO0xx a YMO1xx, si prosím jako studenti 1. ročníku nezapisujte, jedná se o kurzy ze starší akreditace.


  • Studenti 2. ročníku budou mít povinné kurzy s kódy YMO012, YMO015, YMO008, YMO0203 (bez rozvrhu, viz instrukce v sylabu) a YMO005 (souborná zkouška, která není rozvržena).


Registrace povinně volitelných a volitelných předmětů probíhá v SIS a byla spuštěna 25. 9. v 10:00. Kurzy, které mají pouze jeden rozvrhový lístek, jsou společné pro studenty obou forem studia. Výuka začne 5. 10. 2020.


Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude výuka probíhat distančně, a sice v MS Teams či dle pokynů v sylabech předmětů, kterým prosím věnujte pozornost. Doporučujeme též s dostatečným předstihem zhlédnout návod na MS Teams, vyzkoušet si přihlášení do aplikace i do samotných týmů, v rámci kterých bude probíhat výuka. Do kurzů, které máte podle svého studijního plánu jako povinné, jsme Vás v MS Teams již zapsali či před začátkem výuky zapíšeme automaticky; do kurzů, které jste si zapsali ve webové registraci, se prosím přihlaste pomocí kódu (viz sylaby předmětů a návod na práci s MS Teams).


Těšíme se na viděnou – on-line i osobně!


MS Teams

Pokud byste měli problém s přihlášením ve formátu číslo@fhs.cuni.cz, zadejte prosím číslo@cuni.cz. Pokud dosud nemáte studentský průkaz, na kterém je číslo osoby v rámci UK uvedeno, naleznete jej i v SIS > Osobní údaje. (Informace o distančním udělení přístupu do SIS najdete na webu FHS.)Knihovny on-line

Potřebujete-li sehnat nějaký text ke studiu, který se nevyskytuje ve studijních oporách, nepřehlédněte aktuální možnosti vzdáleného přístupu do Národní knihovny, do něhož se můžete přihlásit přes tlačítko „Přihlásit knihovním účtem/EduID“, pak vybrat Univerzitu Karlovu a přihlásit se jako do SIS, i přetrvávající možnosti fyzických výpůjček například ve fakultní knihovně.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta a tajemnice studijního programu


tel. (místnost 1.18): 224 271 426


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám