• Aktuality

Aktuality

24. června 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


v souvislosti s aktualizovaným harmonogramem akademického roku 2020/21 si Vás dovolujeme informovat, že z rozhodnutí garanta našeho studijního programu, pana profesora Miroslava Vaňka, budete moci v letním semestru své diplomové práce odevzdávat následovně:


  • termín odevzdání do 14. 5. 2021 (státní zkouška v období 24. 5. – 18. 6. 2021)

  • termín odevzdání do 23. 7. 2021 (státní zkouška v období 1. 9. – 24. 9. 2021)


Jarní termín tedy zůstává nezměněn, letní jsme se rozhodli posunout (původní datum odevzdání bylo stanoveno na 25. 6.) z důvodu ztížených podmínek výzkumu. Odevzdání svých prací však prosím konzultujte se svými vedoucími již nejpozději v průběhu června.


Stejně jako v jarním termínu bude i v termínu letním (k 23. 7. 2021) platit povinnost odevzdat do stanoveného data diplomovou práci pouze elektronicky v SIS a tamtéž se přihlásit ke všem třem částem státní závěrečné zkoušky. Vytištěné práce (pouze jeden exemplář v pevné vazbě), přihlášky k SZZ a CD/DVD s rozhovory postačí přinést až v září přímo na státní závěrečnou zkoušku. Obecné informace a pokyny naleznete zde.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Bc. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám