• Lidé
  • prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.


garant studijního programu


Odborné zaměření:

teorie a metodologie orální historie, politické elity a disent, nezávislé hudební žánry


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované předměty:

Viz SIS.Poslední změna: 8. duben 2022 18:46 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Bc. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám