• Aktuality

Aktuality


11. května 2020

Kontakty

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Na rektorátu UK situaci monitoruje pro tyto účely zřízený štáb (včetně lékaře, virologa) a na všech 17 fakultách je určeno 17 koordinátorů.


Celouniverzitní kontakt

Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa a telefonní číslo +420 224 491 850 (provoz univerzitní infolinky: pondělí – čtvrtek 8.00 – 17.00, pátek 8.00 – 16.00).


Kontaktní osoba na FHS UK:

Mgr. et Mgr. Nikola Skladanová


Další důležité kontakty

V případě akutní krizové pomoci kontaktujte telefonicky svého obvodního lékaře nebo krajskou hygienickou stanici.

Obrátit se můžete také na Nonstop help linky Státního zdravotnického ústavu:

 • +420 724 810 106

 • +420 725 191 367


Výuka, konzultace, zkoušky

Dle usnesení vlády ze dne 30. 4. 2020 je s účinností od 11. 5. 2020 povolena osobní přítomnost studentů všech ročníků na konzultaci, zkoušení a výuce do počtu maximálně 15 osob. Pedagogických aktivit se mohou účastnit studenti všech ročníků. Hromadná výuka, zkoušky a další kontroly studia předmětů nad rámec 15 osob probíhá nadále pouze distančními formami (on-line), a to do odvolání.


O tom, jak se rozvolnění opatření dotkne zkoušení a konzultací, případně výuky, informují garanti studijních programů a učitelé zapsaných kurzů.

Účast na výuce a zkoušení je povolena jen studentům bez aktuálních příznaků virového onemocnění, a to za současného poskytnutí čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (více viz: Opatření děkana FHS UK č. 4/2020: Pravidla pro organizaci studijních aktivit a provozu na FHS UK)


Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky, obhajoby a konzultace závěrečných prací apod. se mohou konat prezenčně, a to při respektování všech opatření, která souvisejí se stavem nouze (maximálně 15 osob, dvoumetrové rozestupy, krytí obličeje, apod.).


V souvislosti s vydáním univerzitního předpisu Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově (https://cuni.cz/UK-10446.html) je nyní možné státní závěrečné zkoušky nebo jejich části, dále státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací uskutečňovat distanční formou.


Student se smí účastnit uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na fakultě pouze při splnění následujících podmínek:

 • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

 • u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou,

 • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,


Promoce a akce

S účinností od 10. 3. 2020 od 18:00 hod. se ruší veškerá shromáždění (promoce apod.) na UK. Promoce budou uspořádány v náhradních termínech, jakmile to situace dovolí. Pokud budou absolventi potřebovat fyzicky převzít diplom ještě před náhradním termínem promocí, diplom jim předá studijní oddělení jejich fakulty. Posléze se budou moci zúčastnit řádné promoce.


Administrativa a úřední hodiny

Úřední hodiny vybraných pracovišť zůstávají zachovány v minimalizované míře a budou zveřejněny na webových stránkách příslušných oddělení. Ve vyhlášených úředních hodinách bude maximum agendy řešeno formou komunikace na dálku s tím, že v individuálních případech je možno zajistit kontaktní (osobní) vyřízení dané záležitosti.


Koleje

V návaznosti na usnesení vlády se od 27. 4. 2020 znovu otevírají koleje pro studenty v plném rozsahu. Od tohoto dne se studenti, kteří využili možnosti slevy na ubytování, budou moci znovu vrátit na koleje.

Studentům, kteří využili možnosti čerpání slevy na kolejném, bude tato sleva zachována po dobu měsíce dubna 2020. Plná cena kolejného bude znovu zavedena a účtována od 1. 5. 2020.


Nadále zůstává zachována možnost ukončovat ubytovací smlouvy bez sankce se zkrácenou výpovědní dobou na 15 dnů, pokud studenti tuto možnost využijí do 15. 5. 2020. Žádosti budou přijímány ke konci měsíce dubna 2020, resp. k polovině měsíce května 2020 s tím, že žádosti přijaté ke konci měsíce dubna budou znamenat ukončení ubytovací smlouvy k 15. 5. 2020, žádosti přijaté do 15. 5. 2020 budou znamenat ukončení ubytovací smlouvy k 31. 5. 2020.


Menzy

Nadále je v provozu Menza Kajetánka. Nově bude obnoven plný provoz v Menze Albertov.


Jídla jsou a budou nadále rozvážena na výdejní místa:

 • Albertov

 • Sport

 • HTF

 • Jinonice

 • Hvězda

 • U Rotlevů


Provoz bufetů – bufet Právnická, bufet UHK, Kavárna u Rotlevů a bufet UK – bude plně obnoven od 25. 5. 2020.


UK Point, poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska

Informační služby UK Pointu, poskytované telefonicky a prostřednictvím e-mailu jsou v provozu ve standardních hodinách (po-čt 9.00 až 17.00, pá 9.00 až 16.00) – nepřetržitý provoz již není vzhledem k frekvenci dotazů nutný.


Psychologické, sociální a právní poradny Centra Carolina jsou zájemcům plně k dispozici přes online prostředí.


Sportovní centrum Hostivař je otevřeno pro individuální využití (do počtu max. 4 osob na jednom sportovišti). Uzavřeny jsou šatny a sprchy. Ukončen byl provoz bazénu, a to do 1. 9. 2020.


Výcviková střediska zůstávají nadále uzavřena. Tajemníci fakult a ředitelé součástí budou informováni samostatným přípisem o možnostech rozšíření kapacit výcvikových středisek v letních měsících pro dovolené zaměstnanců UK.


Průkazy UK

V omezeném provozu je otevřeno centrální výdejní centrum průkazů v Celetné 13. Centrum je otevřené každé pondělí a středu od 10:00 do 13:00 hod. Aktuální provozní doba je zveřejněna zde. Na stejném odkazu si může každý uživatel sám obnovit heslo do CAS, stejně tak i zneplatnit či obnovit průkaz.


Knihovny

Knihovny UK jsou zpřístupněny od 20. 4. 2020. Knihovnu či studovnu je možné navštívit individuálně, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury.


Fakultní knihovny uvádějí konkrétní podmínky na svých webových stránkách (provoz Knihovny T. G. Masaryka v Jinonicích naleznete zde).


Ústřední knihovna doporučuje otevření knihoven pro vracení a půjčování knih ve zkráceném režimu. Student, který má vyrovnané závazky, si může rezervovat knihy předem prostřednictvím Centrálního katalogu UK http://ckis.cuni.cz/. Poté, co pro něj budou knihy připraveny, bude vyzván e-mailem, aby si je v konkrétním termínu vyzvedl. Studenti, kteří mají neuhrazené poplatky za zpozdné, mohou vyrovnat – ve většině knihoven – závazky bankovním převodem. Díky jednotné registraci uživatelů knihoven UK si může student objednat publikace v libovolné knihovně UK.

Menší knihovny UK zavedou minimálně výpůjční služby na základě individuálních žádostí uživatelů.

Nadále platí prodloužení všech výpůjček do 15. 5. 2020.

Kontakt na konkrétní knihovny - https://knihovna.cuni.cz/knihovna_uk/knihovny-fakult-a-soucasti/, obecné dotazy lze směřovat na .Základní informace o dostupných elektronických zdrojích najdete zde: https://knihovna.jinonice.cuni.cz/ezdroje-covid


Hlášení osob v karanténě

Žádáme Vás, abyste se hlásili v případě, že by Vám byla lékařem či krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa. Kontaktní osobou pro tyto účely je Mgr. et Mgr. Nikola Skladanová, .


Tato opatření platí do odvolání a v případě dalších změn dle aktuální situace Vás budeme informovat.

Žádáme Vás o zachování klidného a racionálního přístupu a děkujeme za pochopení.


Obecně platná doporučení

České ministerstvo zdravotnictví vydalo tato základní doporučení, která se takřka shodují s těmi nastíněnými Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a evropským i americkým centrem pro kontrolu nemocí:

 • vyhýbat se osobám, které jsou zjevně nemocné,

 • dodržovat základní hygienická pravidla,

 • používat dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi,

 • vyhnout se a nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,

 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tedy při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoliv rukou samotnou (kapénky se mohou přenést dál),

 • zdravotníci by se měli zvláště dobře chránit, jelikož přicházejí s pacienty nejvíce do styku.


Foto: Shutterstock

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


tel.: +420 728 552 476


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant oboru


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, vedoucí a tajemnice oboru


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám