• Aktuality

Aktuality

10. října 2022

8. mezinárodní konference COHA (9.–10. 2. 2023, Bratislava)


Česká asociace orální historie, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Ústav etnologie a sociální antropologie SAV, v. v. i., a Katedra etnologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě vyzývají k přihlášení příspěvků na 8. mezinárodní konferenci České asociace orální historie „Rozděleni, přesto stále spolu: Hranice v orálně-historické perspektivě“, která se uskuteční ve dnech 9. - 10. 2. 2023 v Bratislavě (Gondova ulice 2).


V roce 2023 si připomeneme 30. výročí rozdělení Československa a vzniku dvou samostatných států – České republiky a Slovenské republiky. Vítáme proto zejména (nikoliv však výlučně) interdisciplinárně laděné příspěvky s teoretickou, metodologickou, etickou nebo praktickou reflexí kvalitativních výzkumů realizovaných za využití metody orální historie v kontextu výzkumu hranic, a to ve všech možných významech tohoto slova. Z tohoto důvodu jsme se také rozhodli konferenci symbolicky přesunout na Slovensko. Záštitu nad konferencí převzal děkan Filozofické fakulty Univerzity Komenského prof. Marián Zouhar.


Anotace svých příspěvků zasílejte do 1. prosince 2022 prostřednictvím online přihlášky: https://1url.cz/@coha2023.


Konferenční poplatek: 800 Kč (pro členy COHA 400 Kč).


Případné dotazy směřujte na e-mail info@coha.cz.


Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr příspěvků. Rozhodnutí o přijetí příspěvků a podrobnější informace k průběhu konference budou účastníkům a účastnicím zaslány nejpozději 20. prosince 2022. Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaném periodiku.


Pozvánka ke stažení


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám