• Aktuality

Aktuality

30. prosince 2021

Právě vyšla kniha našeho absolventa Přemysla Vacka "Barokáři: Historicky poučená interpretace staré hudby v Česku očima jejích aktérů"

V nakladatelství Scriptorium právě vyšla kniha Barokáři: Historicky poučená interpretace staré hudby v Česku očima jejích aktérů našeho absolventa a dnes již doktoranda Přemysla Vacka. Kniha vychází z jeho diplomové práce, kterou na OHSD obhájil v roce 2020.


Srdečně blahopřejeme a doporučujeme k přečtení!
Anotace

Historicky poučená (autentická) interpretace se během posledních let etablovala jako autonomní a inspirativní proud uvnitř klasické hudby. Od počátečních snah rekonstruo­vat původní znění starých partitur v souladu s autorskou intencí dospěli její vyznavači k osobitému a komplexnímu vyjádření odkrývajícímu původní krásu a smysl historických hudebních artefaktů pro dnešního posluchače. Autor této knihy, sám profesionální hudebník, nahlíží na společenství českých „barokářů“ z historickoantropologické perspektivy a na základě analýzy a interpretace orálněhistorických rozhovorů získává důvěrný vhled do aktérského vnímání a prožívání jeho protagonistů.


Více informací zde

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Bc. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám