• Aktuality

Aktuality

1. února 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


předběžný rozvrh na letní semestr 2020/21 naleznete zde.


Studující 1. ročníku mají povinné předměty s kódy YMO210, YMO211, YMO212, YMO213, YMO214 a YMO215. Studující 2. ročníku již mají povinně pouze YMO009 Diplomový seminář III., Příprava diplomové práce Vám bude zapsána a atestována až po odevzdání diplomové práce.


Výuka začíná dle harmonogramu akademického roku 22. února 2021. Nebude-li to z důvodu epidemiologických opatření možné, bude výuka probíhat v MS Teams stejně jako v zimním semestru. Kód k zápisu do týmu naleznete v sylabu předmětu. Všechny pravidelné prezenční hodiny se budou konat v čase dle rozvrhu. Kombinovaná výuka všech povinných předmětů proběhne také dle rozvrhu v MS Teams jakož i výuka povinně volitelných předmětů interních vyučujících. Kombinovaná výuka doc. France a dr. Doskočila bude upřesněna před začátkem výuky. Nebude-li se moci uskutečnit výjezdní dvojkurz prof. Vaňka a doc. Mückeho v Žinkovech či Studentská vědecká konference na hradě Sovinec v předpokládaném termínu, budeme se je snažit posunout na vhodnější datum.


Děkujeme za pochopení.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, zástupkyně garanta a tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám