• Aktuality

Aktuality


19. září 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovolujeme si Vás upozornit, že v SIS byl dnes zveřejněn předběžný rozvrh na zimní semestr 2020/2021.


  • Studenti 1. ročníku budou mít v ZS povinné kurzy, které jsou označeny kódy YMO204, YMO205, YMO206, YMO207, YMO208 a YMO209. Další předměty s kódy, začínajícími na YMO2xx, tvoří předměty povinně volitelné. Kurzy, jejichž kódy začínají YMO0xx a YMO1xx, si prosím jako studenti 1. ročníku nezapisujte, jedná se o kurzy ze starší akreditace.


    Prezenční výuka povinných a povinně volitelných předmětů pro 1. ročník bude probíhat v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Kombinovaní studenti budou mít povinné kurzy 10.–11. 10., 24.–25. 10., 14.–15. 11., a 5. 12. Během dalších víkendů probíhají kurzy povinně volitelné a záleží tedy na volbě studentů, které si zapíší.


  • Studenti 2. ročníku budou mít povinné kurzy s kódy YMO012, YMO015, YMO008, YMO0203 (bez rozvrhu, viz instrukce v sylabu) a YMO005 (souborná zkouška, která není rozvržena).


Tradiční dvojkurz profesora Vaňka a docenta Mückeho (kurzy s kódy YMO220 a YMO224) v Žinkovech se bude konat nově v pozdějším termínu od 20. do 22. 11. 2020 a výuka je společná pro studenty všech ročníků i obou forem studia stejně jako ostatní předměty pouze s jedním rozvrhovým lístkem.


Registrace předmětů probíhá v SIS a bude spuštěna 25. 9. v 10:00. Výuka začne 5. 10. 2020.


Veškerá výuka již bude probíhat v nové budově Fakulty humanitních studií na adrese Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8-Libeň. Viz dopravní spojení zde.


S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci intenzivně připravujeme distanční výuku zejména skrze streamované on-line přednášky, které budou dostupné i ze záznamu. O veškerých detailech budete informováni před začátkem zimního semestru.


Těšíme se na viděnou – on-line i osobně!

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant oboru


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, vedoucí a tajemnice oboru


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám