• Aktuality

Aktuality


28. dubna 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,


své diplomové práce, přihlášky ke státní závěrečné zkoušce a CD/DVD s rozhovory k termínu 29. 5. 2020 můžete odevzdávat vedoucí a tajemnici oboru v místnosti YC032 na Veleslavíně v úředních hodinách vždy v úterý (počínaje 5. 5. 2020) v čase 10:30–12:00 a v mimořádných úředních hodinách, které proběhnou 29. 5. 2020 mezi 13:00–16:00.


Veškeré náležitosti státních zkoušek a diplomových prací naleznete zde


V případě jakýchkoli dotazů či potřeby odevzdat své práce mimo úřední hodiny se na mě prosím obracejte e-mailem na Jana.Markupova@fhs.cuni.cz.Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant oboru


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, vedoucí a tajemnice oboru


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám