• O nás
  • Charakteristika oboru

Charakteristika oboru

Dvouleté magisterské navazující studium je zaměřeno na perspektivní problematiku soudobých dějin v mezioborovém a mezinárodním kontextu. Jde o první studijní program tohoto druhu v českém prostředí. Studium se nevěnuje pouze klasickému zpracování dějin, ale přibližuje i méně tradiční metody uchopení nedávné minulosti. V prvé řadě jde o orální historii, jejímž přínosem je zaznamenání jedinečných svědectví pamětníků historických událostí, která by jinak byla ztracena. Orální historie se jako obor úspěšně etablovala u nás i v zahraničí a stala se nedílnou součástí moderního komplementárního přístupu ke zkoumání dějin.


V nabídce studia se nachází historicky a metodologicky zaměřené předměty. V historické části programu se studenti seznámí nejen se základními historickými mezníky a procesy nedávných dějin, ale také mají možnost prohloubit své znalosti o konkrétních událostech (např. o otázkách exilu, kultury, ekologie, politických dějin, mladé generace, populární hudby, roku 1968 a 1989, transformace etc.). Směr metodologický se zaměřuje především na teoretické i praktické aspekty využití orální historie a dalších kvalitativních metod při výzkumu nedávné minulosti související s oblastmi jako jsou např. dějiny každodennosti, problematika paměti, mikro-historie etc.


Během studia studenti získají znalosti v oblasti dějin, orální historie a kvalitativního výzkumu. Rovněž se zdokonalí v praktických dovednostech terénního výzkumu, zejména v technikách pořizování biografických rozhovorů. Studenti mají možnost spolupráce s Centrem orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; po dobu studia se mohou aktivně zapojovat do domácích i mezinárodních výzkumných projektů (granty GA ČR) a workshopů; mohou se účastnit konferencí a využívat možnost studia v zahraničí a studijních stáží.Poslední změna: 18. říjen 2017 16:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Pracoviště Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

José Martího 31

Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


tel.: +420 220 172 429


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant oboru


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, vedoucí a tajemnice oboru


Všechny kontakty

Jak k nám