• Aktuality

Aktuality


4. září 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovolujeme si Vám oznámit, že byl dnes zveřejněn předběžný rozvrh na zimní semestr 2019/20. Pod každým předmětem je nejprve uvedena prezenční výuka (pravidelná výuka v konkrétní den v pracovním týdnu), poté je uvedena výuka kombinovaná (s přesným počátečním datem konání). Je-li u kombinované výuky uvedena 1 událost, znamená to 1 den výuky, 2 události = 2 dny výuky atp. Pokud je u předmětu pouze jeden rozvrhový lístek (bez ohledu na to zda prezenční, či kombinovaný), je výuka společná pro studenty obou forem studia. Pro detailnější informace prosím klikněte na název daného předmětu.


Pro studenty 1. ročníku jsou povinné kurzy s kódy YMO010, YMO013, YMO016 a YMO028;

pro studenty 2. ročníku jsou to pak kurzy YMO008, YMO012, YMO015, YMO0203 a YMO005 (souborná zkouška, která nemá výuku).

Povinné kurzy studentům registruje tajemnice pracoviště krátce po konci zkouškového období (13. 9.) a před začátkem webové registrace předmětů (19. 9.).


Všechny ostatní vypsané kurzy jsou povinně volitelné. Výuka začíná 1. října.


Těšíme se na Vás!Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Pracoviště Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

José Martího 31

Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


tel.: +420 220 172 429


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant oboru


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, vedoucí a tajemnice oboru


Všechny kontakty

Jak k nám