• Aktuality

Aktuality


Rozvrh na zimní semestr 2017/2018 je již zveřejněn v SIS. Pro studenty prvního ročníku budou povinné kurzy označené kódy YMO010, YMO013, YMO016 a YMO028, ostatní kurzy jsou povinně volitelné.


Je-li u rozvrhu uvedena 1 událost, znamená to 1 den výuky, 2 události = 2 dny výuky atd. Výuka začíná 2. října, ale v úterý 3. října je imatrikulace (děkanský den) a výuka odpadá, blíže viz harmonogram.


Věnujte prosím pozornost také nově vypsanému povinně volitelnému kurzu Rosamund Johnston, který bude společný pro studenty českého i anglického studia OHSD (práce bude možné odevzdávat jak v českém, tak v anglickém jazyce).


Těšíme se na viděnou v září u zápisu!Váš názor
Kontakty

Pracoviště Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

José Martího 31

Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


tel.: +420 220 172 429

Jak k nám