• Aktuality

Aktuality

21. listopadu 2022

Czechoslovakia and Eastern Europe in the Era of Normalisation, 1969–1989


V nakladatelství Palgrave Macmillan právě vyšla kniha Czechoslovakia and Eastern Europe in the Era of Normalisation, 1969–1989, jejímiž editory jsou Kevin McDermott a Matthew Stibbe. Svou studií přispěl také garant našeho studijního programu Miroslav Vaněk, který je autorem kapitoly Twenty Years in Shades of Grey? Everyday Life During Normalisation Based on Oral History Research.


Srdečně blahopřejeme!


Anotace knihy:

This edited collection represents the first comprehensive volume in English on the crucial, but under-explored, late period in the history of East European communism. Focusing on developments in Czechoslovakia from the crushing of the Prague Spring in August 1968 to the ‘Velvet Revolution’ of November 1989, the book examines a broad range of political, social and cultural issues, while also analysing external perceptions and relations. It explores the concept of ‘normalisation’ in historical context and brings together British, American, Czech and Slovak experts, each with their own archival research and particular interpretations. Overall, the anthology aims to assess the means by which the Prague Spring reforms were repealed and how Czechoslovakia was returned to a ‘normal’ communist state in line with Soviet orthodoxy. Key themes include the Communist Party and ideology; State Security; Slovak developments; ‘auto-normalisation’; women and gender; cultural and intellectual currents; everyday life and popular opinion; and Czechoslovakia’s political and cultural relationship with the USSR, the GDR, Poland and Yugoslavia. The volume sheds light on the process of decay of the Czechoslovak communist regime and the reasons for its ultimate collapse in 1989.


Tento výzkum se stal také základem pro vznik nového výjezdního kurzu do Žinkov, který bude vypsán v letním semestru pod názvem Dvacet let v odstínech šedé? Československá každodennost v 70. a 80. letech 20. století.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám