• Aktuality

Aktuality

5. října 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


v návaznosti na harmonogram akademického roku 2022/2023 si vás dovolujeme informovat ohledně státních zkoušek a odevzdávání diplomových prací v zimním termínu.


Studující, kteří nastoupili do studia v roce 2019 nebo dříve:

  • termín odevzdání DP a přihlášení k SZZ do 6. 1. 2023 (státní zkouška v období 16. 1. – 10. 2. 2023)


Do stanoveného data je potřeba odevzdat diplomovou práci elektronicky v SIS a tamtéž se přihlásit ke všem třem částem státní závěrečné zkoušky.

Zároveň s tím je do 6. ledna 2023 potřeba odevzdat tajemnici programu podepsanou přihlášku ke státní zkoušce, 2 výtisky diplomové práce (1x ve tvrdých deskách, 1x v měkkých deskách) a CD/DVD/flash disk s rozhovory. 6. ledna 2023 mezi 10 a 14 hodinou budou k tomuto účelu vypsány mimořádné úřední hodiny tajemnice.


Obecné informace a pokyny naleznete zde.


Studující, kteří nastoupili do studia v roce 2020 nebo později:

  • termín přihlášení k SZZ a odevzdání DP do 6. 1. 2023 (státní zkouška v období 16. 1. – 10. 2. 2023)


Ke státní závěrečné zkoušce z Teorie a metodologie výzkumu soudobých dějin je možné přistoupit po splnění všech povinných teoreticko-metodologických předmětů z 1. ročníku.


Ke státní závěrečné zkoušce z Československých, českých a světových soudobých dějin je možné přistoupit po splnění všech povinných historických předmětů z 1., 2. a 3. semestru.


Dílčí státnice je možné plnit jak ve studiu, tak až na jeho konci společně s Obhajobou diplomové práce, která by měla být Vaší poslední studijní povinností.


V případě konání dílčích státních zkoušek postačí přihlásit se ke konání požadovaných státních zkoušek v SIS, přihlásku k SZZ můžete odevzdat až v den konání zkoušek.


V případě odevzdávání diplomové práce je potřeba do 6. ledna 2023 odevzdat diplomovou práci elektronicky v SIS a tamtéž se přihlásit ke konání Obhajoby diplomové práce.

Zároveň s tím je do 6. ledna 2023 potřeba odevzdat tajemnici programu podepsanou přihlášku ke státní zkoušce, 2 výtisky diplomové práce (1x ve tvrdých deskách, 1x v měkkých deskách) a CD/DVD/flash disk s rozhovory. 6. ledna 2023 mezi 10 a 14 hodinou budou k tomuto účelu vypsány mimořádné úřední hodiny tajemnice.


Obecné informace a pokyny naleznete zde.


Podmínky k přistoupení k jednotlivým částem SZZ jsou podrobněji rozepsány ve studijním plánu.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám