• Aktuality

Aktuality

15. září 2022

Miroslav Vaněk převzal Čestnou oborovou medaili Františka Palackého

Garant našeho studijního programu a ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. prof. Miroslav Vaněk převzal ve středu 14. září 2022 z rukou předsedkyně Akademie věd ČR prof. Evy Zažímalové Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách. Srdečně blahopřejeme!


Čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách udělovaná Akademií věd České republiky byla zřízena Československou akademií věd dne 2. září 1965 jako čestná oborová plaketa k ocenění vynikajících výsledků ve společenských vědách, především pro oblast historie, filozofie, práva a sociologie. Od druhé poloviny roku 1995 ji nadále uděluje Akademie věd České republiky jako čestnou oborovou medaili. Autorem výtvarného návrhu medaile Františka Palackého je Jaroslav Staněk, žák prof. B. Stefana.Foto: Jana Plavec, Akademie věd ČR


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta


Mgr. Monika Picková, tajemnice studijního programu


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám