• Aktuality

Aktuality

22. dubna 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


v souvislosti se současnou epidemiologickou situací a rozhodnutím vedení FHS UK bude v květnovém termínu závazné odevzdání diplomové práce do 14. května 2021 pouze v elektronické podobě v SIS. Do téhož termínu je zároveň nutné se v SIS k termínu SZZ přihlásit a vytisknout si přihlášku ke státnicím. Vytištěnou diplomovou práci (pouze 1 výtisk v pevných deskách), která musí být identická s odevzdanou prací v SIS, podepsanou přihlášku k SZZ a CD/DVD s orálně historickými rozhovory přineste prosím až osobně na samotné státní závěrečné zkoušky. Jejich termíny zveřejníme v SIS po termínu odevzdání DP, zkoušky budou primárně plánovány jako prezenční (distanční účast studujících lze po odůvodnění domluvit individuálně).


Veškeré náležitosti diplomových prací, pokyny k jejich odevzdání jakož i popis průběhu SZZ naleznete zde. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na Janu Wohlmuth Markupovou.


Děkujeme Vám za pochopení a všem přejeme mnoho sil při dokončování diplomových prací!


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8-Libeň

Česká republika


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., garant studijního programu


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D., zástupkyně garanta a tajemnice studijního programu


tel. (místnost 1.18): 224 271 426


Vyučující

Všechny kontakty

Jak k nám