• Studium
  • Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:

1. Obhajoba diplomové práce

2. Teorie a metodologie výzkumu soudobých dějin

3. Soudobé dějiny v českém a mezinárodním kontextu.


Průběh a okruhy státní závěrečné zkoušky OH-SD


Termíny na odevzdání diplomových prací v ak. roce 2017/18 naleznete v aktuálním harmonogramu.


Ke všem třem částem se student při prvním pokusu přihlašuje najednou přes Studijní informační systém: viz podrobný návod zde (návod je pouze ilustrační, data jsou z minulých let; v SIS budou vždy aktuální termíny dle harmonogramu ak. roku).


Přihlášku k SZZ, kterou si vytisknete ze SIS (opět viz výše uvedený návod), spolu s diplomovou prací (NOVĚ ve dvou výtiscích: 1x v tvrdých deskách, 1x v měkkých deskách v kroužkové vazbě) odevzdáváte tajemnici oboru k jednomu ze tří termínů, které jsou dány harmonogramem akademického roku. Na poslední den daného termínu jsou obvykle vypsány ještě mimořádné úřední hodiny tajemnice. Do téhož termínu je taktéž nutné nahrát práci spolu s abstrakty (v českém a anglickém jazyce) do SIS: Témata prací (Výběr práce) > vyfiltrovat si svoji práci > rozkliknout > Editace. Případně Vám může pomoci taktéž instruktážní video. Teprve po odevzdání diplomové práce v tištěné i elektronické podobě Vám bude zapsán a atestován povinný předmět Příprava diplomové práce (24 kreditů).


Posudky na práci poté naleznete na tomtéž místě v SIS, kde jste práci odevzdávali. Pozvánka k SZZ s přesným termínem konání bude zveřejněna v SIS v Pozvánkách na státní zkoušky a obhajoby.


Poslední změna: 14. březen 2018 17:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Pracoviště Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

José Martího 31

Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


tel.: +420 220 172 429

Jak k nám