Naši absolventi


Závěrečné práce studentů jsou k náhlednutí v Knihovně společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích nebo v elektronické podobě v Digitálním univerzitním repozitáři UK.


Uplatnění našich absolventů


Celkový počet absolventů: 150

2018 (5)


Mgr. Ing. Petr Doležal

Vnímání studia na Vysoké škole ekonomické v Praze v období normalizace jejími tehdejšími studenty


Mgr. Dominika Kriššáková

Rebelující intelektuál v proměnách času. Dominik Tatarka a jeho působení v disidentském hnutí


Mgr. Tomáš Ševčík

Historie ukrytá v kusu kamene


Mgr. Tereza Tajčová

Sedmdesát let vzpomínek na Lidice a Ležáky


Mgr. Tereza Zemanová

Vývoj a proměny Československé a České televize v 80. a 90. letech 20. století očima zaměstnanců


2017 (13)


Mgr. Eliška Bridges

Indiánská subkultura v České republice


Mgr. Ing. Irena Cejpová

Argo aport! Vývoj sportovní kynologie na Liberecku po roce 1945.


Mgr. Václav Drda

Obnova České strany sociálně demokratické a její činnost v okrese Kutná Hora mezi léty 1989 a 1998.


Mgr. Magdaléna Dvořáčková

Pavel Juráček v kontextu 60. let


Mgr. Markéta Foitová

Generace Y“: Ideologie a životní postoje první generace narozené po roce 1989.


Mgr. Václav Fürst

Konstrukce identit v biografických narativech reemigrantů.


Mgr. Dagmar Janků

Vojenský újezd Ralsko


Mgr. Petr Jaška

Spolupráce Pohraniční stráže s civilním obyvatelstvem v šedesátých a sedmdesátých letech: příklad Chebska.


Mgr. Denisa Kolářová

Čeští kaskadéři – od těžkých začátků až ke světové špičce.


Mgr. Judita Matyášová

Reflexe vnímání pojmu „domov“ ve vzpomínkách dětí zaměstnanců firmy Baťa v Indii.


Mgr. Pavel Rybář

Nedávná historie české sportovní žurnalistiky pohledem bývalých členů Klubu sportovních novinářů.


Mgr. Marek Skála

Počátky drobného podnikání a malá privatizace během období transformace ekonomiky 1989-1994.


Mgr. Radek Šmíd

Téma populární hudby v regionálním tisku současného Karlovarského kraje v období let 1957–1967.2016 (23)


Mgr. Rudolf Vladimír Andraschko

Československé aerolinie v 70. a 80. letech z pohledu zaměstnanců podniku.


Mgr. Vít Bárta

Komparace konsolidace demokracie na území bývalého východního bloku


Mgr. Kristýna Bekrová

„Hitler je v háji, Stalin je v háji a já jsem tu pořád." Analýza životních příběhů manželek a potomků osob odsouzených v procesu v čele s Rudolfem Slánským.


Mgr. Veronika Dušáková

Herec regionálního divadla v období normalizace a transformace.


Mgr. Matěj Fixl

Zobrazování historie v seriózních počítačových hrách a simulacích.


Mgr. Pavlína Havlová

Klid duše jako topos epikurejského životního stylu reflektovaný v životopisných vyprávěních současníků.


Mgr. et Mgr. František Jedlička

1. vojenská mise českých vojáků po roce 1989.


Mgr. Veronika Kiššová

Výběrové prodejny s potravinářským sortimentem na obvodě Praha 1 v 80. letech 20. století.


Mgr. Lucie Kučerová

Odersko po 2. světové válce v životních příbězích jeho obyvatel.


Mgr. Apolena Oktábcová

Kultura protestu - formování občanské aktivity na Plzeňsku před a po roce 1989.


Mgr. Petr Oktábec

Emigrace z Československa do Rakouska v osmdesátých letech 20. století.


Mgr. Vendula Nováková

Generační proměny skautských idejí po roce 1945 na příkladu 18. střediska Kruh.


Mgr. Tomáš Razím

Vystupování neprofesionálních rockových kapel v Praze v letech 1973 - 1984.


Mgr. Eliška Řezníčková

Českoslovenští průvodci cestovního ruchu a jejich role ve společnosti v období tzv. normalizace.


Mgr. Lenka Sedláčková

Kulturní spolky ve Vlašimi po roce 1945.


Mgr. Veronika Slomková

Děti a válka: rok 1945 ve vzpomínkách pamětníků z Berounska a Plzeňska.


Mgr. Jan Solfronk

Historie atletického oddílu LIAZ Jablonec n/N perspektivou pamětníků.


Mgr. Jakub Sommer

„Řidič, ten tvrdý chleba má.“ Proměny podmínek života a práce řidičů autobusů městské hromadné dopravy v Praze.


Mgr. Pavel Stehlík

Čeští novodobí váleční veteráni a jejich reflexe mise v Afghánistánu.


Mgr. Martin Šimek

Obrazy dějin v české filmové a televizní tvorbě 21. století očima mladé generace herců a hereček.


Mgr. Markéta Šindelková

Československé beatové festivaly (1967, 1968 a 1971) pod vlivem britských a amerických hudebních vzorů.


Mgr. Kateřina Šonová

Pietní vzpomínka na vyhlazení obce Lidice v Gymnáziu Kladno.


Mgr. Jan Zerbst

Hubert Svoboda: zločin a trest.2015 (23)


Mgr. Ondřej Baran

Proměny tzv. fanouškovských projevů v 1. a 2. české fotbalové lize (zvláště s přihlédnutím k vývoji po roce 2006).


Mgr. Karel Bárta

Továrna JAWA v Týnci nad Sázavou v dobách socialistického experimentu. Továrna, lidé a motocykly v době tzv. normalizace a ekonomické transformace (1968-1995).


Mgr. Žaneta Batková

,,Pukl, hyjta ha muzika" aneb osobní vzpomínky členů chodských folklorních souborů nejen na národopisný festival Chodské slavnosti.


Mgr. Klára Beščecová

Přátelství nám nezakážou" – nezávislé aktivity katolické mládeže v 80. letech ve vzpomínkách jejich účastníků.


Mgr. Linda Bucharová

Výstavba tranzitního plynovodu v Československu očima pamětníků.


Mgr. Dana Fürstová

Cestovní ruch a cestování v 70. a 80. letech 20. století z perspektivy občanů ČSSR.


Mgr. Jana Hedviková

Sbor Církve československé husitské v Nesvačilech.


Mgr. Klára Kohoutová

Reflexe Východoslováků na rok 1989. Životopisná vyprávění.


Mgr. Eliška Kopčanová

Dokud nás laser nerozdělí – aneb tatéři a tatérky po roce 1989.


Mgr. Barbora Kramářová

Československé expediční horolezkyně v běhu každodennosti od počátků tzv. normalizace do roku 1989.


Mgr. Eva Lešková

Ochotnické divadelní spolky v západočeském pohraničí. Divadlo v Hostouni, v Poběžovicích v letech 1947-1990.


Mgr. Lucie Marková

Plzeňská hudební scéna v letech 1968-1983.


Mgr. Markéta Minářová

Úmyslné a neúmyslné fabulace v orálně-historických výpovědích.


Mgr. Solange Petracchi

Roudnické strojírny a slévárny, n. p. a jejich význam pro život místního obyvatelstva v období tzv. normalizace a první fázi transformace.


Mgr. Klára Pokorná

Čeští esoterici v proměnách soudobých dějin.


Mgr. Oto Polouček

Brněnští trampové v období tzv. normalizace.


Mgr. Lucie Rajlová

Pražská baletní scéna a její představitelé ve 2. polovině 20. století.


Mgr. Veronika Rojková

Ukončení těžby na Dole Schoeller / Nejedlý / Kladno očima horníků.


Mgr. Jana Římanová

Role žen v historii českého punku.


Mgr. Lucie Stehlíková

Podnik Tatra v období tzv. normalizace očima jeho zaměstnanců a obyvatel Kolína.


Mgr. Pavla Sýkorová

Učitelé z pražských gymnázií v období tzv. normalizace.


Mgr. Libor Šťáhlavský

Kam se poděla dělnická třída na Kladensku?


Mgr. Magdaléna Šťastná

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR očima pamětníků.2014 (33)


Mgr. Jan Brož

Václav Majer: politik v letech 1945-1948.


Mgr. Stephen Crawley

The Revolution of 1989 in Czechoslovakia – Comparison of Memories in the Czech Republic and Abroad.


Mgr. Hana Doležalová

Město Jílové u Děčína po roce 1945: Odsun a osídlení v příbězích jeho obyvatel.


Mgr. Marie Hykešová

Obraz třídního nepřítele v 1. polovině 50. let 20. století.


Mgr. Lukáš Jouza

Mototechna: případová studie problematiky (ne)dostatku.


Mgr. Dana Kolářová

Proměny Zahradního Města - Záběhlic očima starousedlíků.


Mgr. Barbora Kreuzerová

Fenomén baru a barmana za socialismu.


Mgr. Roman Macek

Od Sboru k policii... Sonda do života příslušníků policejních složek na konci 80. a na počátku 90. let minulého století prostřednictvím orální historie.


Mgr. Martina Marková

(Horo)lezectví v Českém ráji ve 2. polovině 20. století.


Mgr. Jana Markupová

Co je to Já? Ivan Havel? To je jméno, to nejsem já.“ Biografie Ivana M. Havla.


Mgr. Vratislav Kozák

Nakladatelství ODEON - vstupní brána do světové literatury.


Mgr. Lenka Kafuňková

Vznik sídliště v Rychnově nad Kněžnou v 70. letech 20. století.


Mgr. Petra Kratochvílová

Ve stínu Vírské nádrže. Zánik obcí Chudobín a Korouhvice.


Mgr. Antonín Kurovec

Vyznamenání „Spravedlivý mezi národy“ v kontextu druhé světové války: životní příběhy vyznamenaných.


Mgr. Marie Novotná

Zrádci nebo oběti? Příspěvek k mentalitě českých odbojářů v období protektorátu Čechy a Morava.


Mgr. Edvard Oberfalcer

Insitní umění v Československu.


Mgr. Miroslav Olšák

Potomci 50. let. Rodinná paměť v rodinách politických vězňů.


Mgr. Barbora Pecková

Antikomunismus v České republice po roce 1989 se zaměřením na perspektivu členů KSČ/KSČM metodou orální historie.


PhDr. Mgr. Jiří Pravda, MBA

Manekýny v dobách socialismu.


Mgr. Lucie Prchlíková

Počátky televizního vysílání v Československu a formování jeho divácké obce.


Mgr. Zuzana Příhodová

Melodie z podzemí. Hudební underground na severu Čech v období normalizace.


Mgr. Alena Rokosová

Sňatek v době normalizace: Příběhy žen, které se vdaly mezi lety 1970 a 1989.


Mgr. Martina Schwubová

Život v jednom podniku. Elektropřístroj Písek. Průzkum české společnosti v období 60. – 80. let.


Mgr. Milan Středa

Buddhismus Diamantové cesty v České republice – historie a současnost.


Mgr. Monika Střihavková

Zaniklá obec Přísečnice ve vzpomínkách jejích obyvatel.


Mgr. Bianka Šimečková

Jan Skácel - „básník zakázaný zaživa“.


Mgr. Monika Šístková

Bratrská jednota baptistů v Praze před a po roce 1989 očima jejích členů.


Mgr. Jáchym Škoda

Sametová revoluce v Náchodě. Její „vítězové“ a „poražení“.


Mgr. Iveta Škrabalová

Jaroslav Šalda. Portrét titána tisku.


Mgr. Petr Šraier

Životní příběh Věry Skálové Selnerové.


Mgr. Pavel Zálom

Řekové poválečného Berounska. Životní příběhy obyvatel řecké národnosti Berouna a jeho okolí po druhé světové válce.


Mgr. Lucie Zdráhalová

Prostředí a podmínky života lidí s mentálním handicapem v letech 1969 – 1992.


Mgr. Pavla Zejdová

„Zítřek často mívá pro nás barvy naděje…“ Týdeník Zítřek a jeho společenská role v počátečním období normalizace (říjen 1968 - duben 1969).2013 (17)


Mgr. Michal Fejtl

Češi a Němci v jednom poválečném městě.


Mgr. Alena Charamzová

Kontakty krajanů ze SRN a Rakouska s Československem (1947 - 1967).


Mgr. Jana Kaiserová

Obec Slavhostice na pomezí soudobých dějin.


Mgr. Nikola Kleinová

Emigrace z komunistického Československa a Češi v Dánsku.


Mgr. Petra Koudelková

Život rodiny s hendikepovaným potomkem.


Mgr. Štěpán Kříž

Systém služeb a protislužeb v období tzv. normalizace - podpultové zboží a bezhotovostní trh.


Mgr. Jitka Kybalová

Ženy jazzové sekce.


Mgr. Marie Marková

Počátky ženského ledního hokeje na Kladně


Mgr. Tereza Mašková

„Západní“ cizinci v normalizačním Československu.


Mgr. Vojtěch Mečíř

Časopis Květen.


Mgr. Iva Mierva

Historický vývoj a úspěchy oddílu kuželek v Kolíně očima jeho členů.


Mgr. Daniel Samek

Srpnová invaze sovětských vojsk v roce 1968 v Brně a reakce místních pořádkových složek, státní správy, médií a obyvatelstva.


Mgr. Iva Pechová

,,Kuličkáři" a ,,Zetoráci".


Mgr. Filip Procházka, DiS.

Historie českého (československého) reenactingu.


Mgr. Kristýna Shonová

Náboženský život v jižních Čechách v období 1948-1989.


Mgr. Pavlína Trunečková

Život sester řádu svaté Voršily v období komunismu.


Mgr. Jaroslav Vašut

Svět křídel.2012 (16)


Mgr. Lukáš Havel

Pražský skauting za normalizace - Vzpomínky skautských činovníků.


Mgr. Petra Jungmanová

Současní zámečtí pánové - hledání kořenů, nebo dobrá investice?


Mgr. Ivan Kopečný

Přímo hleď! - Životopisná vyprávění příslušníků Československé lidové armády.


Mgr. Petr Kozojed

Majetkové újmy českých rodin – znárodnění a restituce nemovitostí, kvalitativní výzkum.


Mgr. Roman Lukáš

Rozdělení Československa skrze pohledy obyvatel z příhraničních oblastí - Zlínský kraj vs. Trenčínský kraj.


Mgr. Eva Lupejová

Dimitrij Lupej – životní příběh válečného veterána 2. světové války.


Mgr. František Matějíček

Československé hudební elity na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století.


Mgr. Jana Merjavá

Sociálne istoty vs. osobné slobody. Obdobie tzv. normalizácie a transformácie očami obyvateľov Krompách. Životopisné rozprávania.


Mgr. Marcela Němcová

Životní příběhy řádových sester pracujících v ústavech sociální péče před rokem 1989.


Mgr. Alžběta Polzová

Počátky terapeutických komunit v ČR : Biografická vyprávění zakladatelů terapeutických komunit pro drogově závislé v ČR.


Mgr. Eva Skálová

Rozvadov : Porevoluční proměna příhraniční obce očima jejích obyvatel.


Mgr. Lucie Skoumalová

Vznik a vývoj českých kasin z pohledu krupiéra.


Mgr. Klára Střibná

Nabídka spotřebního zboží a služeb v Opavě v době tzv. normalizace.


Mgr. Lenka Studená

Štefánikova hvězdárna - posledních 45 let očima jejích pracovníků.


Mgr. Erika Šafránková - Šídová

Smuteční obřad v druhé polovině 20. století.


Mgr. Ivana Vránková

Jak se žilo poté. Návrat československých politických vězňů zpátky do společnosti.2011 (11)


Mgr. Zdeněk Beroun

Alois Vocásek (1896 - 2003). Životní příběh posledního čsl. legionáře.


Mgr. Jan Havel

Historie poválečného Chebu v letech 1945-1950: životní příběhy na pozadí velkých událostí.


Mgr. Jiří Hlaváček

Pražské jaro v kolektivní paměti příslušníků 28. stíhacího bombardovacího leteckého pluku v Čáslavi.


Mgr. Lenka Hodačová - Balvínová

"Mně bylo osmnáct let a vdávala jsem se z čistý lásky." Vývoj svatebního obřadu v komunistickém Československu.


Mgr. Darina Kazdová

Počátky pražské klubové scény.


Mgr. et Mgr. Lenka Krátká

Československá námořní plavba očima československých námořníků (1959 -1989).


PhDr. Mgr. Jana Petrová

Zapomenutá generace: Nezávislé aktivity a samizdat na Plzeňsku v 80. letech 20. století.


Mgr. Barbora Pšenicová

Kopisty: proč jsme museli odejít!


Mgr. Tereza Kryšpínová

Ve jménu pokroku: Osudy obyvatel "zmizelého" Dolního Jiřetína.


Mgr. Adéla Skálová

A život šel dál: Osudy československých přeživších židů po druhé světové válce.


Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous

Příčiny a důsledky politické krize na Slovensku v roce 1947.2010 (10)


Mgr. Lucie Böhmová

Využití orální historie v hodinách dějepisu.


Mgr. Gabriela Havlůjová

Poválečný vývoj a každodenní život v Nových Lidicích (obyvatelé Lidic a jejich vzpomínky na život v obci).


Mgr. Miloslav Janík

Rozdělení Československa z pohledu obyvatel vybraných obcí na moravsko-slezském pomezí.


Mgr. Jan Mačej

Změny na venkově po roce 1989 - Široké Třebčice.


Mgr. Michal Pavlásek

Ve stínu Lilie. Skauting v Karlových Varech v době normalizace.


Mgr. Dana Pečená

Klub vojenství a historie Praha a jeho úloha v bádání o čs. předválečném opevnění v době komunistického režimu až do současnosti.


Mgr. Zuzana Pokorná

Matky s dětmi do tří let ve výkonu trestu.


Mgr. Petra Salomonová

Poválečný odsun německého obyvatelstva z československého pohraničí, jeho předpoklady, průběh a důsledky.


Mgr. Markéta Šenkýřová

Kontrola rozhlasových vln - Československý rozhlas v 50. a 60. letech.


Mgr. Josef Šťastný

Přelomový rok 1989 a drogy ve společnosti z pohledu jednotlivce.


Poslední změna: 5. březen 2018 15:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Pracoviště Orální historie - soudobé dějiny

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

José Martího 31

Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


tel.: +420 220 172 429

Jak k nám